3 Σεπτεμβρίου 2007

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιατρού

Ιατρός ακτινολόγος έχει σύμβαση με ιατρικό κέντρο από το οποίο εισπράττει ποσοστό επί των αμοιβών των πελατών του κέντρου. Παράλληλα διατηρεί και ιδιωτικό ιατρείο. Μπορεί να συστήσει μονοπρόσωπη Ιατρική ΕΠΕ για τις αμοιβές από το Ιατρικό Κέντρο και να διατηρήσει το ιδιωτικό ιατρείο του σαν ελεύθερος επαγγελματίας;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι νομικό πρόσωπο και ανεξάρτητο από την ιδιότητα και την περιουσία του μοναδικού εταίρου. Μπορεί να συσταθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ και ο μοναδικός εταίρος να είναι ταυτόχρονα ελεύθερος επαγγελματίας. Θα δηλώνεται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (φορολογημένο) και από ελευθέρια επαγγέλματα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.