2 Αυγούστου 2007

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Επιχείρηση δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας σαν εμπορικός συνεργάτης-μεταπωλητής (dealer) με τον εξής τρόπο:
Α) Αγοράζει προς πώληση συσκευές κινητής τηλεφωνίας με την ανάλογη χρέωση, και
Β) Παραδίνει δωρεάν ή σε μειωμένες τιμές μεγάλο μέρος των συσκευών κινητής τηλεφωνίας σε νέους συνδρομητές με βάση τη σύμβαση συνδρομής ή αναβάθμισης που θα επιλέξουν εκείνοι.
Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, με βάση τις συνδρομές που υπογράφονται μέσω της εμπορικής τους συνεργασίας καταβάλλει στην επιχείρηση ποσό BONUS το οποίο υπερκαλύπτει οπωσδήποτε την αξία των συσκευών κινητής τηλεφωνίας που διατέθηκαν δωρεάν. Για το ποσό αυτό εκδίδεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Επιπλέον η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή ο ανάλογος συνεργάτης, καταβάλλει ποσό σχετικά με τις υπηρεσίες της εν λόγω επιχείρησης, η οποία εκδίδει ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ γι’ αυτή την αμοιβή.

Τέλος η παραπάνω εταιρεία καταβάλλει ποσό ίσο με τις δαπάνες που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της διακόσμησης ή διαφήμισης του καταστήματος της επιχείρησης με σκοπό την προώθηση του σκοπού της εταιρείας (εγγραφή νέων συνδρομητών κ.λπ.). Για το ποσό αυτό εκδίδεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.
Ερώτηση 1η: Η αγορά τηλεφωνικών συσκευών θεωρείται εμπόρευμα ή δαπάνη για την επιχείρηση, δεδομένου ότι αυτές δίνονται δωρεάν ή με μειωμένη τιμή και γι’ αυτό εκδίδεται ΤΠΥ σαν BONUS. Υπόψιν ότι κατά την αγορά των παραπάνω συσκευών δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν θα πωληθούν στην εμπορική τους αξία χωρίς σύναψη σύμβασης συνδρομής ή θα διατεθούν δωρεάν με ταυτόχρονη υπογραφή σύμβασης συνδρομής.

Ερώτηση 2η: Το ΤΠΥ που εκδίδεται για BONUS δηλαδή σαν αντιστάθμισμα της δωρεάν διάθεσης συσκευών θεωρείται παροχή υπηρεσιών ή όσον αφορά το ποσό της αξίας των δωρεάν διατεθέντων συσκευών κινητής τηλεφωνίας αποτελεί πώληση εμπορευμάτων και όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό παροχή υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι οπωσδήποτε η αξία των δωρεάν τηλεφωνικών συσκευών είναι πολύ μεγαλύτερη από το 1/3 της αξίας του ΤΠΥ (BONUS). Το δεύτερο ΤΠΥ που αφορά τις υπηρεσίες σίγουρα αποτελεί παροχή υπηρεσιών.

Ερώτηση 3η: Ποιοι Μ.Σ.Κ.Κ. θα εφαρμοστούν για τις παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή: 1) Πώληση κινητών τηλεφώνων και ειδών κινητής τηλεφωνίας 2) ΤΠΥ (BONUS) 3) ΤΠΥ για προμήθεια από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 4) ΤΠΥ για δαπάνες της επιχείρησης στα πλαίσια της προβολής διαφήμισης και συγκεκριμένης διακόσμησης του καταστήματος της επιχείρησης, τα οποία καταβάλει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ισόποσα με τις αντίστοιχες δαπάνες.
Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι απαραίτητο να απαντηθούν αφού ληφθεί υπόψη και η πρόθεση για αυτοπεραίωση κάθε χρήσης. Εάν όλα τα ΤΠΥ θεωρηθούν έσοδα από παροχή υπηρεσιών, τότε η παροχή υπηρεσιών θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την εμπορία και ο Μ.Σ.Κ.Κ. αυξημένος, με αποτέλεσμα ο κλάδος της εμπορίας να παρουσιάζει ζημιές και ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών τεράστια κέρδη.

Για όλα τα παραπάνω έχω υπόψη μου τις ΠΟΛ 1139/14.4.2000 και ΠΟΛ 1078/24.3.1999.
Απάντηση
1. Όταν οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας πωλούνται σε μειωμένη αξία, θα πρέπει να εκδίδεται Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) προς ιδιώτες, ή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής προς επιτηδευματίες, με σαφή αναφορά στον αριθμό της σύμβασης συνδρομής που υπέγραψε ο πελάτης σας (συνδρομητής).
2. Στην περίπτωση που οι ως άνω συσκευές παραδίδονται στους πελάτες-συνδρομητές σας χωρίς χρέωση, θα πρέπει να εκδίδεται Δελτίο Αποστολής (ή κατά την γνώμη μας πάλι, ΑΛΠ ή Τ-ΔΑ, αλλά με συμβολική αξία 0,01 €) και βεβαίως με αναφορά στην σύμβαση που υφίσταται.
3. Για την αμοιβή σας, ως εμπορικού συνεργάτη, καλώς εκδίδεται Τ.Π.Υ.
Σχετικό είναι και το έγγραφο της Διεύθυνσης ΦΠΑ: 1108872/5483/1688 της 10.12.1996.
4. Η ΠΟΛ 1139/2000, στην οποία αναφέρεσθε, δεν ισχύει πλέον ως προς τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών και του τρόπου φορολογίας των επιχειρήσεων εμπορίας κινητών τηλεφώνων, αλλά μόνο ως προς την παρ. 6, όπου ξεκαθαρίζεται ο μικτός χαρακτήρας αυτών των επιχειρήσεων, ήτοι, εμπορία αγαθών και παροχή υπηρεσιών (λόγω της προώθησης των προϊόντων της Εταιρίας Κ.Τ. στην αγορά)
Είναι απαραίτητο, όμως να διευκρινίσουμε ότι οι πωλήσεις των συσκευών δεν διενεργούνται για λογαριασμό τρίτου (δηλαδή της Εταιρίας Κ.Τ.), Επειδή στο ερώτημά σας αναφέρεται την φράση «αγοράζει προς πώληση», θεωρούμε ότι διενεργείται πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου. (Για αυτή την περίπτωση βλέπε σχετικό έγγραφο 1002694 της 4.2.1997, για την απογραφή των εμ/των).
4. Μ.Σ.Κ.Κ. Απόφ. Ε 17418/85 (όπως ισχύει)
Κωδ. 2380 ………Συντ. 15%
Κωδ. 9242 ………Συντ. 40%

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.