2 Αυγούστου 2007

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Ατομική επιχείρηση με Β Κατηγορίας βιβλία και αντικείμενο εργασιών «Κινητή Τηλεφωνία» αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα:

Η εταιρεία Α. τον τιμολογεί όταν τον προμηθεύει κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM. Όμως κάποια κινητά και κάρτες αφορούν επιδότηση. Όταν ο πελάτης λιανικής πάει στο κατάστημα του να κάνει χρήση της επιδότησης που η Α του προσφέρει δεν πληρώνει, προμηθεύεται κινητό και κάρτα δωρεάν.

Η Α τέλος του μήνα ζητάει από τον πελάτη μου να του κόψει Τ.Π.Υ. για να πληρωθεί με αιτιολογία προμήθεια νέων συνδέσεων. Αποτέλεσμα τούτου είναι να δείχνουμε μεγάλα κέρδη από παροχή (που κατά την προσωπική μου εκτίμηση είναι λάθος) και ζημία από εμπορία διότι τα ανωτέρω εμπορεύματά μας δεν τιμολογούνται κατά την έξοδο τους από το κατάστημα λόγω δωρεάν διάθεσης. Η απάντηση του λογιστηρίου της Α για την αντιμετώπιση του προβλήματος ήταν ότι η προμήθεια επί εμπορίας θεωρείται εμπορία και όχι παροχή με αποτέλεσμα να ενημερώνω στο βιβλίο μου το συγκεκριμένο Τ.Π.Υ. έσοδο από εμπορία (μάλιστα για να με πείσουν μου είπαν ότι έτσι το αντιμετώπισε ο φορολογικός έλεγχος σε παρόμοια περίπτωση).

Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής:
1. Η απάντηση της Α είναι ορθή;
2. Ποια στοιχεία πρέπει να κοπούν για την ανωτέρω συναλλαγή;
Απάντηση
Όταν παραδίδονται κινητά τηλέφωνα ή κάρτες από εταιρία κινητής τηλεφωνίας, σε αντιπρόσωπο, με σκοπό να δοθούν αυτά δωρεάν σε συνδρομητές, έχουμε την παρακάτω διαδικασία:

Δελτίο Αποστολής
Εταιρεία Κινητής Τηλεφωνίας------->Αντιπρόσωπος "Κινητής τηλεφωνίας"

Στο ΔΑ πρέπει να αναγράφεται, ως γνωστόν, ο σκοπός διακίνησης, ο οποίος εδώ είναι: «Διακίνηση χωρίς χρέωση για τη διάθεση Δωρεάν σε συνδρομητές».
Ο αντιπρόσωπος όταν παραδίδει αυτές τις συσκευές και κάρτες χωρίς χρέωση στους συνδρομητές, εκδίδει με τη σειρά του ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ με τη σαφή ένδειξη ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Α.
Εφόσον τηρηθεί αυτή η διαδικασία, τότε για την προμήθεια που θα εισπράξει ο πελάτης σας (λόγω της διαμεσολάβησής του για την παροχή των δωρεάν συσκευών-καρτών σε συνδρομητές) θα εκδώσει Τ.Π.Υ. προς την Α.
Από ότι καταλαβαίνουμε από το σημείωμά σας, ο πελάτης σας δεν ακολουθεί αυτήν την διαδικασία. Ενώ τον τιμολογεί κανονικά η Α με τις συσκευές και τις κάρτες, άρα αυξάνονται οι αγορές του, εν συνεχεία, αντί τα εμπορεύματα αυτά (και οι κάρτες θεωρούνται εμ/μα) να πωληθούν με παράδοση και τιμολόγηση (ΑΛΠ) προς πελάτες (ή συνδρομητές), οι τελευταίοι, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της επιδότησης, λαμβάνουν κινητά και κάρτες χωρίς χρέωση. Συνεπώς, ο πελάτης σας δεν καταγράφει πωλήσεις εμ/των, δηλαδή από εμπορία. Τελικώς, με την είσπραξη της προμήθειας από την Α, εκδίδει Τ.Π.Υ.
Κατά την άποψή μας η διαδικασία αυτή είναι εσφαλμένη. Έτσι, καταλήγει ο πελάτης σας να έχει μεγάλα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και μικρότερα από εμπορία.
Θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί η συνεργασία με την Α και να ακολουθηθεί η διαδικασία που σας περιγράψαμε αρχικώς.
H Α μπορεί να σας λέει ότι η προμήθεια είναι επί εμπορίας, αλλά δεν παύει να είναι προμήθεια, δηλαδή παροχή υπηρεσιών. ʼρα θα εκδοθεί Τ.Π.Υ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.