31 Ιουλίου 2007

Ασφάλιση "πωλητών επί αυτοκινήτου"

Εταιρεία Διανομών & Αντιπροσωπειών έχει στο Δυναμικό της Οδηγούς Διανομής (ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ ΕΚ) και Πωλητές (ΙΚΑ ΤΕΑΜ). Τον Αύγουστο θα ξεκινήσει μια νέα ειδικότητα, Πωλητές επί αυτοκινήτου (ex van πωλητές) οι οποίοι θα κάνουν πωλήσεις σε κάποια σημεία της αγοράς και θα κόβουν τιμολόγιο επι αυτοκινήτου. Οι εργαζόμενοι αυτοί που θα δηλωθούν σαν Πωλητές τι πακέτο κάλυψης πρέπει να έχουν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομολογία (ΔΕφΑθ 3692/2004) στην περίπτωση κατά την οποία ο πωλητής είναι και ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου της επιχείρησης έχουμε υπαγωγή και στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) σύμφωνα με τον Κ.Α ΙΚΑ, άρθρο 104, εδ.α περ.67. ʼρα χρησιμοποιείτε τον ίδιο ΚΠΚ που χρησιμοποιείτε και για τους οδηγούς διανομής.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.