27 Ιουλίου 2007

Φόρος κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών

Ποιά είναι η φορολογία για τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα; Ειδικότερα, πώς φορολογούνται τα Ελληνικά κρασιά;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η απάντηση στο ερώτημά σας βρίσκεται στις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001), ο οποίος αποτελεί τον ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ.
 
Το Δεύτερο Τμήμα του ανωτέρω νόμου (άρθρα 79 έως και 93) περιλαμβάνει τις διατάξεις για την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, ενώ στο άρθρο 90, ορίζεται η λέξη «κρασί» καθώς και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (άρθρο 91). Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο φόρος αυτός επιβάλλεται μέσω ενσήμων ταινιών, οι οποίες χορηγούνται στους εγκεκριμένους αποθηκευτές και εγγεγραμμένους επιτηδευματίες και επικολλώνται στους χώρους παραγωγής και εμφιάλωσης του προϊόντος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθορίζεται ανά 100 HL (εκατόλιτρο) άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης θερμοκρασίας 20ο C. Ο συντελεστής ορίζεται σε 908 € ανά εκατόλιτρο, με διάφορες περαιτέρω μειώσεις.
 
4.4.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.