27 Ιουλίου 2007

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από εταιρεία με βιβλία Β΄ κατηγορίας

Παράδειγμα που αφορά εγγραφές σε βιβλία Β΄ Κατηγορίας ΚΒΣ με αγορές ενδοκοινοτικών αυτοκινήτων σύμφωνα με το άρθρο 45 ΦΠΑ που αφορά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αλλά και ενδοκοινοτικές αγορές αυτοκινήτων χωρίς το καθεστώς αυτό. Το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης είναι εμπόριο καινούργιων-μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Έμπορος αυτοκινήτων πραγματοποιεί τον μήνα Μάρτιο του 2007 τις εξής συναλλαγές :
 
• Αγοράζει από ιδιώτη στη Γερμανία μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έναντι 10.000,00 Ευρώ.
• Πουλάει εν συνεχεία το ίδιο αυτοκίνητο σε ιδιώτη στην Ελλάδα αντί 12.000,00 Ευρώ.
• Αγοράζει από έμπορο στην Γερμανία καινούργιο αυτοκίνητο αξίας 15.000,00 Ευρώ. Κατά τον εκτελωνισμό του αυτοκινήτου αυτού καταβάλλει στο τελωνείο ΦΠΑ 2.850,00 Ευρώ.
 
Ο έμπορος υπάγεται για τις πωλήσεις μεταχειρισμένων αγαθών στο ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους του άρθρου 45 του κώδικα ΦΠΑ και ζητούνται οι εγγραφές στο βιβλίο εσόδων – εξόδων.
 
ΛΥΣΗ
 
Α. ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΟΔΩΝ
 

ΑΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΡ.45

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ

ΜΕ ΦΠΑ 19%

ΦΠΑ 19%

1

05/03/2007

Τ.Α. 123

Αγορά αυτοκινήτου ΧΧΧΧ από C.Michel

10.000,00

2

11/03/2007

INV. 45621

Αγορά αυτοκινήτου από AutoX

15.000,00

2.850,00

 
Β. ΣΕΛΙΔΑ ΕΣΟΔΩΝ
 

ΑΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.45 (ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.45 (ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ)

ΦΠΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡ.45

1

20/03/2007

Τ.Π. 54

Πώληση αυτοκ. ΧΧΧΧ σε Κ.Παπαδόπουλο

10.000,00

1.680,67 *

319,33

 
* Ο τρόπος υπολογισμού είναι ο εξής:
 
Αξία πώλησης μεταχειρισμένου αυτ/του αρ.45 = 12.000,00
ΜΕΙΟΝ αξία αγοράς του ιδίου αυτοκινήτου = 10.000,00
Μικτό κέρδος = 2.000,00
 
Υπολογισμός καθαρού κέρδους  με εσωτερική υφαίρεση :
2.000,00 / 1 + 19% = 2.000,00 / 1,19 = 1.680,67
Υπολογισμός ΦΠΑ : 1.680,67 Χ 19% = 319,33
 
Εάν ο έμπορος εν συνεχεία πουλήσει τον Απρίλιο το καινούργιο αυτοκίνητο έναντι 23.800,00 (περιέχει ΦΠΑ 19%) σε ιδιώτη η εγγραφή στο βιβλίο εσόδων θα είναι:
 
ΑΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 19%
ΦΠΑ 19 %
1
10/03/2007
Τ.Π. 55
Πώληση αυτοκ. ΧΧΧΧ σε Κ.Γεωργίου
20.000,00
3.800,00
 
 
2.4.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.