26 Ιουλίου 2007

Έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης σε πόλη ή χωριό κάτω των 5000 κατοίκων

Νέος αγρότης με γεωργικό εισόδημα μπήκε σε πρόγραμμα της ΕΕ για τουριστικά γραφεία εναλλακτικού τουρισμού (περιοχή μη τουριστική και σε χωριό κάτω των 5.000 κατοίκων). α) Τι βιβλία θα τηρήσει; β) Μπορεί να θεωρηθεί το εισόδημα από τουριστικό γραφείο ως συμπληρωματικό; γ) Θα φορολογείται αυτοτελώς ή όχι;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση την παρ. 6 του άρθρου 4 του ΚΒΣ, οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε πόλη ή χωριό με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων (που δεν έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικές Περιοχές), εντάσσονται κατά την έναρξη των εργασιών τους στην Α΄ κατηγ. βιβλίων (και εν συνεχεία στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ακαθάριστα έσοδα της προηγ. διαχειριστικής περιόδου), εκτός από τους επιτηδευματίες που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση και την παροχή υπηρεσιών (μικτή δραστηριότητα).
 
Περαιτέρω τα Πρακτορεία Τουρισμού (ΑΥΟ Ε 17418/85, Κωδικοί: 8301/8301α/8302/8303) είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
 
Συνεπώς, θα τηρήσει βιβλία Β΄ Κατηγορίας.
 
Το εισόδημα που θα προκύψει από αυτή την δραστηριότητα εντάσσεται στη Δ΄ πηγή εισοδημάτων (από Εμπορικές Επιχειρήσεις, ήτοι, είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική κ.λπ, ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος – πλην ελευθερίου επαγγέλματος, άρθρο 28 Ν 2238/94) και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας.
 
18.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.