25 Ιουλίου 2007

Λογιστική αντιμετώπιση της χορήγησης "διατακτικών" στο προσωπικό

Είμαστε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης στην Πάτρα και χορηγούμε διατακτικές ειδών προστασίας στο προσωπικό μας βάσει της Συλλογικής Σύμβασης της ΔΕΥΑΠ. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε πώς θα αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα από φορολογικής και ασφαλιστικής πλευράς.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
[Σχετική είναι η Πολ. 0375/1987 (η οποία ισχύει) και το Εγγρ. 1062411/13.8.1996 ΥπΟικ]
 
Η επιχείρηση που χορηγεί διατακτικές στο προσωπικό της πρέπει στη συνέχεια εκδίδει απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 ΚΒΣ, για κάθε διατακτική, ή να καταρτίζει κατάσταση με τα ονόματα των λαμβανόντων τις διατακτικές. Τόσο στις αποδείξεις δαπανών, όσο και στην ονομαστική κατάσταση, σκόπιμο είναι να αναγράφονται και τα καταστήματα πώληση αυτών των ειδών προστασίας, τα οποία εξ άλλου, είναι γνωστά, λόγω της συμφωνίας που έχει κάνει η ΔΕΥΑΠ, με αυτά. Οι αποδείξεις λιανικής που εκδίδουν αυτά τα καταστήματα προς το προσωπικό σας, κατά την αγορά των ειδών αυτών, δεν σας ενδιαφέρουν. Παραμένουν σε αυτούς που αγόρασαν τα είδη.
 
Εσείς, θα καταχωρίσετε τις αποδείξεις δαπανών στα βιβλία σας ως έξοδα, με χρέωση λογαριασμού 60.02.00 «Είδη Ένδυσης»  και πίστωση των υπολογαριασμών του 53.00 «Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες» (ανά εργαζόμενο). Στη συνέχεια, όταν εξοφληθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στις διατακτικές, προς τις επιχειρήσεις που χορήγησαν τα είδη προστασίας, θα χρεώσετε τους υπολογαριασμούς, του 53.00 και θα πιστώσετε τον «όψεως» ή το «Ταμείο» (σημείωση: αν τηρείτε το Κλαδικό Σχέδιο των Δήμων, τότε αναζητείστε τους ανάλογους λογαριασμούς, ως άνω).
 
Σε ότι αφορά την ασφαλιστική αντιμετώπιση του θέματος, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, ως μισθός του ασφαλισμένου, προκειμένου να υπολογισθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, θεωρείται αυτός που αποτελείται από κάθε είδους αποδοχές, σε χρήμα και σε είδος (άρθρο 1 παρ. 3 Ν 825/78). Οι αποδοχές σε είδος αποτιμούνται σε χρήμα, με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑ.
 
Σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτός είναι ο γενικός κανόνας, ενώ υπάρχει πλήθος δικαστικών αποφάσεων για αυτό το θέμα (ΣτΕ 1229/94, 1335/94 κ.λπ.), καθώς και αποφάσεων του ΙΚΑ (466/19.12.2003 ΔΣ του ΙΚΑ και ΕγκΙΚΑ 15/2004), μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, με συγκεκριμένο ερώτημα, ώστε να τηρήσετε ομοιόμορφα τις ασφαλιστικές διατάξεις.
 
18.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.