18 Ιουλίου 2007

Αφορολόγητο αποθεματικό του Ν 2601/1998

Οι επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων Ν.2601/98 πρέπει να καταχωρηθούν στον λογ. 41.10 επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων και 31/12/ΧΧ να μεταφέρονται σε μείωση των αντίστοιχων αποσβέσεων ή να καταχωρούνται στον λογ. 41.08 αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο αναπτυξιακός νόμος 2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81/15.4.1998) προβλέπει τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού από τα λογιστικά κέρδη της χρήσης, εντός της οποίας έγινε η επένδυση.
 
Τα κέρδη δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης. Ο λογαριασμός με τον οποίο παρακολουθείται το αφορολόγητο αποθεματικό είναι: «41.08.01 Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του Ν 2601/1998».
 
 
15.1.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.