17 Ιουλίου 2007

Καταχώρηση αμοιβής μηχανικού

Σε ποιους κωδικούς του Λογιστικού Σχεδίου καταχωρίζονται: α) η αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης του επενδυτικού νόμου 3299/2004 και β) η αμοιβή του μηχανικού;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Oι αμοιβές τρίτων καταχωρίζονται, αναλόγως του εκδοθέντος στοιχείου για την αμοιβή τους, σε υπολογαριασμούς του 61.ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ. Αν η σύνταξη της μελέτης, έγινε από ελεύθερο επαγγελματία του άρθρου 48 Ν 2283/1994 (άρα έχει εκδώσει ΑΠΥ και παρακρατήθηκε φόρος), τότε η αμοιβή του καταχωρίζεται στον 61.00.03. Αν η σύνταξη, αντιθέτως, έγινε από Εταιρεία (άρα εκδίδεται Τ.Π.Υ., χωρίς παρακράτηση φόρου) η αμοιβή θα καταχωρισθεί σε υπολογαριασμό του 61.90.
 
Η αμοιβή του μηχανικού, ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας (κατονομαζόμενος στο άρθρο 48) καταχωρίζεται σε υπολογαριασμό του 61.00.
 
 
11.1.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.