17 Ιουλίου 2007

Πωλήσεις μεταχειρισμένων αγαθών - Ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους

Ένας πελάτης μου κάνει εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από Ολλανδία. Το τιμολόγιο γράφει 1500 αξία. Η δήλωση στο Τελωνείο στατιστική αξία γράφει FOB 1910 και βγάζει δασμό 173,81. Ο εκτελωνιστής Τ.Π.Υ. σύνολο 416,56. Πώς τα περνάω στο βιβλίο Β΄ κατηγορίας; Σε ποια αξία θα βγάλω το περιθώριο κέρδους στην πώληση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  1. Τιμή Αγοράς για τον υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους λαμβάνεται σύμφωνα με την ΠΟΛ 1104/1995, το σύνολο του αντιτίμου, το οποίο κατέβαλε ή θα καταβάλει ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής στον προμηθευτή του. ʼρα στην προκειμένη περίπτωση τα 1.500,00 Ευρώ.
  2. Για τον τρόπο τήρησης των βιβλίων Β΄ κατηγορίας ακολουθεί παράδειγμα, με την πρόσθετη παρατήρηση ότι τα έξοδα του εκτελωνιστή του ερωτήματος σας παρακολουθούνται κανονικά σε λογαριασμό εξόδων ο δε ΦΠΑ του τιμολογίου του εκπίπτει κανονικά ως φόρος εισροών.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Έμπορος αυτοκινήτων πραγματοποιεί τον μήνα Μάρτιο του 2007 τις εξής συναλλαγές:
  • Αγοράζει από ιδιώτη στη Γερμανία μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έναντι 10.000,00 Ευρώ.
  • Πουλάει εν συνεχεία το ίδιο αυτοκίνητο σε ιδιώτη στην Ελλάδα αντί 12.000,00 Ευρώ.
  • Αγοράζει από έμπορο στην Γερμανία καινούργιο αυτοκίνητο αξίας 15.000,00 Ευρώ. Κατά τον εκτελωνισμό του αυτοκινήτου αυτού καταβάλλει στο τελωνείο ΦΠΑ 2.850,00 Ευρώ.
Ο έμπορος υπάγεται για τις πωλήσεις μεταχειρισμένων αγαθών στο ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους του άρθρου 45 του κώδικα ΦΠΑ και ζητούνται οι εγγραφές στο βιβλίο εσόδων - εξόδων.
 
ΛΥΣΗ
 
Α. ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΟΔΩΝ
 
ΑΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΣΤΑ ΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΡ.45 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 19% ΦΠΑ 19%
1 05/03/2007 Τ.Α. 123 Αγορά αυτοκινήτου ΧΧΧΧ από C.Michel 10.000,00
2 11/03/2007 INV. 45621 Αγορά αυτοκινήτου από AutoX 15.000,00 2.850,00
 
Β. ΣΕΛΙΔΑ ΕΣΟΔΩΝ
 
ΑΑ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΣΤΑ ΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙ- ΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.45 (ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙ- ΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.45 (ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΦΠΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡ.45
1 20/03/2007 Τ.Π. 54 Πώληση αυτοκ. ΧΧΧΧ σε Κ.Παπαδόπουλο 10.000,00 1.680,67 * 319,33
 
* Ο τρόπος υπολογισμού είναι ο εξής:
 
Αξία πώλησης μεταχειρισμένου αυτ/του αρ.45 = 12.000,00
ΜΕΙΟΝ αξία αγοράς του ιδίου αυτοκινήτου = 10.000,00
Μικτό κέρδος = 2.000,00
 
Υπολογισμός καθαρού κέρδους με εσωτερική υφαίρεση:
 
2.000,00 / 1 + 19% = 2.000,00 / 1,19 = 1.680,67
Υπολογισμός ΦΠΑ : 1.680,67 Χ 19% = 319,33
 
Εάν ο έμπορος εν συνεχεία πουλήσει τον Απρίλιο το καινούργιο αυτοκίνητο έναντι 23.800,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε ιδιώτη η εγγραφή στο βιβλίο εσόδων θα είναι:
 
ΣΕΛΙΔΑ ΕΣΟΔΩΝ
 
ΑΑ
ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑ
ΣΤΑ
ΤΙΚΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ 19%
ΦΠΑ 19 %
1
10/03/2007
Τ.Π.
55
Πώληση αυτοκ.
ΧΧΧΧ σε
Κ.Γεωργίου
20.000,00
3.800,00
 
 
 
19.4.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.