17 Ιουλίου 2007

Δημοτικός φόρος 2%

Αναψυκτήριο το οποίο υπόκειται σε δημοτικό φόρο 2% (δεν έχει καταβληθεί ποτέ απο τον επιτηδευματία) στην εκκαθαριστική δήλωση στο κωδικό 615 τα ακαθάριστα έσοδα θα πρέπει να τα υπολογίσω δια 102% δηλαδή να αφαιρέσω το φόρο και αυτό που θα βρώ να το μεταφέρω στο Ε3 και στην περαίωση; Αν είναι έτσι θα πρέπει και στο κωδικό εκκαθαριστικής 613 να γράψω το ποσό του φόρου: Υπάρχει πρόβλημα εάν το αναφέρω έτσι, ο επιτηδευματίας να έχει πρόβλημα επειδή δεν έχει πληρώσει ποτέ τον φόρο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο επιτηδευματίας-πελάτης σας δεν έχει σκοπό να πληρώσει αυτόν το φόρο ποτέ; Είναι σίγουρο ότι θα έχει πρόβλημα στο μέλλον, με πρόστιμα και προσαυξήσεις.
 
Σε κάθε περίπτωση, με βάση το άρθρο 19 § 4 περ. β΄ του Ν 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), στη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους φόροι κ.λπ., τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων (όπως είναι ο δημοτικός φόρος). Συνεπώς, ο ΦΠΑ έχει υπολογισθεί και επί του δημοτικού φόρου:
 

Τιμή

10,00 €

+ Δημοτικός φόρος 2%

0,20

10,20

+ ΦΠΑ 9%

0,92

11,12

 
Πρέπει στο τέλος του μήνα (ή του τριμήνου για την Β΄ κατηγορία – βλ. και ημερολόγιο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» σχετικά με την ημερομηνία απόδοσης του 2%. Πρότασή μας είναι, αυτή η εργασία να γίνεται κάθε τέλος του μήνα), να αποχωρίζεται το δημοτικό τέλος από το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων και να αποδίδεται στον Δήμο:
 
Ακαθάριστα έσοδα (περιλαμβάνουν 2% Δ. φόρο):

9%

19%

5.000 2.000
ΦΠΑ:

450

380

 
Αποχωρισμός του 2%:
 

5.000

= 4.901,96x2%=98,04 €

1,02

2.000

= 1.960,78x2%=39,22 €

1,02

 
ʼρα, οφείλουμε στον Δήμο: 6,862,74 χ 2% = 137,26 €. Συνεπώς, τα έσοδά σας για το Ε3 (φορολογία και περαίωση, είναι 6.862,74 – συν οι υπόλοιποι μήνες). Στην εκκαθαριστική του ΦΠΑ, όπως λέτε θα εμφανίσετε το ποσό του Δημ. Φόρου στον κωδ. 613, ώστε στους κωδ. 614 και 615 να εμφανισθεί το πραγματικό ποσό των ακαθ. εσόδων για τη φορολογία εισοδήματος.
 
ʼποψή μας είναι ότι η ΔΟΥ δεν ενδιαφέρεται, αν εσείς έχετε καταβάλει ή όχι, τον Δημοτικό φόρο. Αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν πρέπει να τον πληρώνουμε!!
 
Για βιβλία Γ κατηγορίας βλέπε και τη σχετική γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 179/1993.
 
 
21.2.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.