12 Ιουλίου 2007

Δικαιούμενα επιδόματα για την έγκυο - εργαζόμενη

Έγκυος έχει 175 ένσημα έως την ημερομηνία που ξεκινάει η άδεια τοκετού (όχι την πιθανή ημερομηνία τοκετού). Θα ήθελα να γνωρίζω εαν ο ένας μήνας που υποχρεούται ο εργοδότης να ασφαλίσει την εργαζόμενη ως ασθένεια, υπολογίζονται στα 200 ένσημα. Οπότε να δικαιούται τα σχετικά επιδόματα τοκετού και λοχείας.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η έγκυος εργαζόμενη, με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον Iδιωτικό Τομέα, με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιήσει διακόσια (200) ημερομίσθια στα δύο (2) τελευταία χρόνια, πριν την πιθανή ημέρα του τοκετού, (άρθρο 9 παρ. 2 Ν 2224/94 και άρθρο 11 Ν 2874/00), δικαιούται τις παρακάτω παροχές:
 
1. Επιδότηση από το ΙΚΑ για διάστημα απουσίας 119 ημερών (= επίδομα κύησης 8 εβδομάδων ή 56 ημερών και επίδομα λοχείας 9 εβδομάδων ή 63 ημερών). Σημειώνουμε ότι ο εργοδότης, για όσες ημέρες υποχρεούται να καταβάλει αποδοχές, ήτοι μισός μισθός ή 13 ημερομίσθια (εφ’ όσον η εργαζόμενη έγκυος δεν έχει συμπληρώσει έτος στον ίδιο εργοδότη) ή ένας μισθός, ή 26 ημερομίσθια (εφ’ όσον η εργαζομένη έγκυος έχει συμπληρώσει ένα έτος στον ίδιο εργοδότη), υπολογίζει αυτές τις αποδοχές, αφού αφαιρέσει το επίδομα των ημερών, που υπολογίζει το ΙΚΑ, το οποίο αντιστοιχεί στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα. Βέβαια, οι ασφαλιστικές κρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό των αποδοχών (πριν την αφαίρεση του επιδόματος).
 
2. Εφ’ άπαξ βοήθημα τοκετού από το ΙΚΑ. Το βοήθημα αυτό ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, όπως ισχύει κάθε φορά) επί τον αριθμό 30. Το ποσό αυτό δεν έχει ασφαλιστικές κρατήσεις, ο δε εργοδότης δεν δικαιούται να προβεί σε τυχόν συμψηφισμούς με οφειλόμενες αποδοχές, προς την εργαζόμενη. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι το βοήθημα αυτό απαλλάσσεται της φορολογίας, αν δε, επιθυμεί η εργαζόμενη να το χρησιμοποιήσει στην φορολογική της δήλωση (για κάλυψη τεκμηρίου), πρέπει να ζητήσει σχετική βεβαίωση από το ΙΚΑ.
 
3. Επίδομα από τον ΟΑΕΔ. Αυτό το επίδομα χορηγείται, εφ’ όσον η εργαζόμενη – έγκυος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις επιδότησης κύησης και λοχείας, ήτοι τα 200 ημερομίσθια, εντός της τελευταίας διετίας, πριν τον τοκετό. Ο σκοπός αυτού του επιδόματος είναι, να καλύψει ο ΟΑΕΔ ασφαλιστικά το χρονικό διάστημα που αρχίζει, μετά το τέλος των 13 ή των 26 ημερομισθίων (αναλόγως), που έχουν καλυφθεί ασφαλιστικά, ταυτόχρονα από το ΙΚΑ και τον εργοδότη. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: Για τις υπόλοιπες ημέρες (μετά τις 13 ή 26, μέχρι τις 119 συνολικά που επιδοτεί το ΙΚΑ), προσδιορίζεται το υπόλοιπο ποσό του ημερομισθίου που θα έπαιρνε η εργαζόμενη από τον εργοδότη (δηλαδή: ημερομίσθιο μείον, επιδότηση ΙΚΑ), αλλά με τον περιορισμό του ανώτατου ποσού του τεκμαρτού ημερομισθίου της 28ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ (για το 2007: 92,60 €). Εργοδότης και εργαζόμενη δεν επεμβαίνουν σ’ αυτό το επίδομα, τις εισφορές του οποίου καταβάλλει ο ΟΑΕΔ στο ΙΚΑ. Οι ημέρες αυτές, θεωρούνται καλυμένες ασφαλιστικά στον κλάδο σύνταξης.
 
 
12.7.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.