11 Ιουλίου 2007

Πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση

Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικώς με το θέμα της πενθήμερης ή της εξαήμερης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ποιοι εργοδότες μπορούν να απασχολούν το προσωπικό έξι ημέρες την εβδομάδα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ της 26.2.1975, καθιερώθηκε για πρώτη φορά προαιρετική εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας στην Χώρα μας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, δεν είναι καθιερωμένη με τυπικό νόμο. Έχουμε όμως αποφάσεις δικαστηρίων, ή διάφορες ΣΣΕ που καθιέρωσαν το σύστημα αυτό. Για παράδειγμα η Αποφ. ΔΔΔΔ Αθηνών 25/1983, καθιέρωσε την υποχρεωτική εφαρμογή του πενθήμερου συστήματος στον Βιομηχανικό Τομέα και συγκεκριμένα σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες που απασχολούν το λιγότερο 50 εργαζομένους. Επίσης, από 29.12.1980, με το άρθρο 2 της ΠΝΠ/29.12.1980, η οποία κυρώθηκε με τον Ν 1157/1981, καθιερώθηκε η πενθήμερη εργασία στον Δημόσιο Τομέα, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (Δήμοι κ.λπ.).
 
Ομοίως, ειδικά για τα καταστήματα έχει καθιερωθεί νομοθετικά η υποχρεωτική εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (Ν 1788/88 και άρθρο 42 Ν 1892/90).
 
Στο σύστημα της πενθήμερης εργασίας, η έκτη ημέρα της εβδομάδας (Σάββατο), θεωρείται ως ημέρα ανάπαυσης, χωρίς όμως να εξομοιώνεται με τις, από τον νόμο, καθιερωμένες αργίες. Τούτο σημαίνει, ότι ως προς την αμοιβή της, εξομοιώνεται με εργάσιμη ημέρα. Κρίσιμο σημείο θεωρείται η επιλογή που έχει κάνει ο εργοδότης, σε σχέση με την πενθήμερη ή εξαήμερη λειτουργία της επιχείρησής του και η επακόλουθη ενημέρωση της Επιθεώρησης Εργασίας μέσω του «Πίνακα Εργασίας Προσωπικού» (άρθρο 16 Ν 2874/2000). Εν συνεχεία, ελέγχεται για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση του πενθημέρου και της εβδομαδιαίας ανάπαυσης της Κυριακής (ΒΔ 748/1966 και ΠΔ 88/1999).
 
 
11.7.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.