9 Ιουλίου 2007

Δικαίωμα έκπτωσης δαπανών χωρίς δικαιολογητικά

Iσχύει η παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν 2238/1994 που αναφέρεται στα έξοδα χωρίς δικαιολογητικά για την περίπτωση (ε΄) που αναφέρεται στις ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις;
Οι περιπτώσεις  β΄ και στ΄ ίσχυαν μέχρι 31.12.2003 (αρθρ. 15 παρ. 9 Ν 2992/2002) και γ΄ και δ΄ έως 31.12.2008 (αρθρ. 32 παρ. 6 του Ν 3229/2004).
Δεν έχω δει κάτι για την περίπτωση ε΄ και βγάζω το συμπέρασμα ότι ισχύει η διάταξη του άρθρου 31 του Ν 2238/1994 για τα έξοδα χωρίς δικαιολογητικά.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στο άρθρο 31 παρ. 2 (εδάφιο πρώτο), δεν γίνεται αναφορά στην περίπτωση ε, της ίδιας παραγράφου. Για τις άλλες περιπτώσεις (β΄, γ΄, δ΄ και στ΄), ισχύουν όσα παρατηρείτε στο ερώτημά σας.
 
Συνεπώς, η περίπτωση ε΄ ισχύει κανονικά (βλέπε και Αποφ.ΥΟικ 1117747/10724/Β0012/17.1.1996 καθώς και την Πολ 1029/17.2.2006).
 
 
29.3.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.