9 Ιουλίου 2007

Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων

Σε τουριστικό πρακτορείο με βιβλία Β΄ Κατηγορίας  η διάφορα έσοδα από πώληση εισιτηρίων – Έξοδα αγοράς εισιτηρίων ανά τρίμηνο μπαίνει στον Κωδικό 309 ή 310 της περιοδικής; (Δηλ. σε περίπτωση που δεν κόβεται ΤΠΥ αλλά περνιούνται τα έσοδα από τις αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων).
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατ’ αρχήν στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Τουριστικού Πρακτορείου, καταχωρίζονται:
 
α) Τα ποσά της αγοράς των εισιτηρίων, βάσει στοιχείων που εκδίδονται από τις εταιρίες, προς το τουριστικό πρακτορείο.
 
β) Τα ποσά πώλησης εισιτηρίων, βάσει των αποδείξεων πώλησης που εκδίδει το Τουριστικό Πρακτορείο, όταν πωλεί εισιτήρια. Επίσης, στο σκέλος των εσόδων και κατά προτίμηση σε ιδιαίτερη στήλη του ΒΙΒΛΙΟΥ, καταχωρίζονται και οι προμήθειες, που χορηγούν διάφορες (αεροπορικές) εταιρίες, προς το τουριστικό πρακτορείο. Για αυτές τις προμήθειες εκδίδεται Τ.Π.Υ. Περαιτέρω, πρέπει να μας διευκρινίσετε εάν η διαφορά αυτή των εισιτηρίων, που προκύπτει, είναι απαλλασσόμενη από τον ΦΠΑ ή όχι. Αν είναι όντως απαλλασσόμενη θα καταχωρισθεί στον κωδ. 309 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και εν συνεχεία στον Κωδ. 610 της εκκαθαριστικής.
 
Είναι γεγονός ότι, από το ερώτημά σας, δεν προκύπτει με σαφήνεια ο χαρακτηρισμός του εσόδου. Παρακαλούμε, με παράδειγμα, αν μπορείτε, να επαναλάβετε, διαφορετικά θα πρέπει να θέσετε το ερώτημα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.
 
 
23.2.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.