9 Ιουλίου 2007

Μηνιαίο πολύστηλο ΣΔΑ

Πρέπει να εκδοθεί καινούργιο συγκεντρωτικό ΔΑ, για όλα τα είδη ή μόνο για αυτά που τελείωσαν πριν τελειώσει ο μήνας; Δηλαδή τελείωσαν κάποια είδη στις 8.5.2007 αλλάζουμε σελίδα και ενημερώνουμε άλλο φύλλο του Σ.Δ.Α. στις 9.5.2007 μεταφέρονται και ότι είχαμε υπόλοιπο στις 8.5.2007 ή στις 9.5.2007 στο καινούργιο Σ.Δ.Α. μεταφέρουμε μόνο αυτά που στις 8.5.2007 μας είχαν τελειώσει;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε τα εξής:
 
1) Το Σ.Δ.Α. εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη (κατά την παραλαβή τους).
 
2) Όταν τελικώς παραδίδονται τα αγαθά στον πελάτη εκδίδεται από τον υπόχρεο (διακινητής), είτε Α.Λ.Π. αν η πώληση απευθύνεται σε ιδιώτη, είτε Δ.Α. (ή Δ.Α. συνενωμένο με Τιμολόγιο) αν η πώληση απευθύνεται σε επιτηδευματία.
 
3) Στα εκδιδόμενα ως άνω στοιχεία, αναγράφεται τόσο το είδος και η ποσότητα των αγαθών που παραδίδεται, όσο και η ακριβής ώρα της παράδοσης.
 
4) Όταν επιστρέφουν τα είδη στην επιχείρηση, αναγράφεται στο πρωτότυπο Σ.Δ.Α. η ποσότητα των επιστρεφομένων.
 
5) Εάν η διακίνηση των αγαθών περιορίζεται σε μια πόλη (ή ευρύτερη περιοχή), το Σ.Δ.Α. πρέπει να εκδίδεται κάθε μέρα. Εφ’ όσον η διάρκεια του ταξιδιού είναι μεγαλύτερη της μιας ημέρας (χαρακτηρίζεται, δηλαδή, εκτός έδρας), είναι δυνατόν το Σ.Δ.Α. να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες ημέρες, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η περιοδεία.
 
Περαιτέρω, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ΚΒΣ, δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί Σ.Δ.Α. ειδικά γραμμογραφημένο σε στήλες (ΠΟΛΥΣΤΗΛΟ Σ.Δ.Α.) για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημέρες.
 
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να παρακολουθούνται οι ποσότητες των αγαθών, πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου. Συνεπώς, κάθε ημέρα θα ξεκινάμε τις υπόλοιπες ποσότητες, που έχουν απομείνει από τις παραδόσεις της προηγούμενης ημέρας. Οι παραδόσεις αυτές αποδεικνύονται από τα εκδιδόμενα ΔΑ ή ΔΑ-Τ ή ΑΛΠ, αναλόγως.
 
Εάν τώρα, κατά την διάρκεια των 30 ημερών κάποια είδη τελειώσουν, ή θα εκδοθεί νέο Σ.Δ.Α. στο οποίο θα περιληφθούν και τα είδη αυτά (που τελείωσαν την προηγούμενη ημέρα), εφ’ όσον η εκκίνηση καθημερινά πραγματοποιείται από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ή θα αποσταλούν τα είδη αυτά με Δ.Α. στο σημείο που βρίσκεται το μεταφορικό μέσο ώστε να καταχωρισθούν στο ήδη εκδοθέν Σ.Δ.Α. (αρχικό).
 
 
21.5.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.