6 Ιουλίου 2007

Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής

Πώς γίνεται η τήρηση-ενημέρωση του μηνιαίου πολύστηλου συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής που τηρείται από τα κινητά συνεργεία καθώς και πως χειριζόμαστε την περίπτωση που κάποια είδη από αυτά που διακινούμε τελειώσουν πριν τελειώσει ο μήνας που διανύουμε. Αλλάζουμε σελίδα μόνο για αυτά που τελείωσαν παρόλο που δεν έχει τελειώσει ο μήνας ή αλλάζουμε σελίδα για όλα τα είδη που διακινούμε δηλαδή και για αυτά που τελείωσαν και για όλα που έχουν υπόλοιπο.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατ’ αρχήν να επισημάνουμε ότι το Πολ. Συγκεντρωτικό ΔΑ δεν επιβάλλεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Σε κάθε περίπτωση, κατά την άποψή μας, βοηθά η χρήση του στην αποφυγή καθημερινής έκδοσης διαφορετικών συγκεντρωτικών ΔΑ (βλ. και εγκ. 3/1992 παρ. 11.10). Συνεπώς, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται συγκεντρωτικό ΔΑ, το οποίο θα γραμμογραφηθεί κατάλληλα σε στήλες, ώστε να καλύψει τις ανάγκες ενός πολυήμερου ταξιδιού. Σε κάθε παράδοση αγαθών, πρέπει να εκδίδεται ΔΑ ή Τα-ΔΑ ή ΑΛΠ (αν ο αγοραστής είναι ιδιώτης). Επίσης, να προσθέσουμε ότι το Συγκεντρωτικό ΔΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 30 ημέρες.
 
Εφόσον κατά την διάρκεια των 30 ημερών, κάποια από τα είδη τελειώσουν, θα πρέπει να εκδοθεί καινούργιο Συγκεντρωτικό Δ.Α.
 
 
8.5.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.