5 Ιουλίου 2007

Νέα δραστηριότητα

Ατομικός επιχειρηματίας με βιβλία Β΄ Κατηγορίας και αντικείμενο εργασιών υπηρεσίες συναφείς με την σωματική ευεξία που εκδίδει αθεώρητες ΑΠΥ βάσει 1083/2003 μπορεί να διαθέτει περιστασιακά τον χώρο της (ιδιόκτητης) έδρας του και μόνο για διεξαγωγή ενημερωτικού – εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε άλλο επαγγελματία για λίγες ώρες; Αν ναι τι θα εκδίδει στον άλλο επαγγελματία για την διάθεση του χώρου της έδρας του για τις λίγες αυτές ώρες;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Εφόσον, η νέα αυτή δραστηριότητα που προστίθεται, (έστω και περιστασιακή), σημαίνει δημιουργία εσόδου για τον εν λόγω επιτηδευματία, πρέπει να δηλωθεί στο Μητρώο της ΔΟΥ φορολογίας του (ατομικός επιχειρηματίας), με την υποβολή του εντύπου Μ2 (Δήλωση Μεταβολών). Στη συνέχεια, αναλόγως της υπηρεσίας που παρέχεται και της ιδιότητας του άλλου επιτηδευματία, θα εκδίδεται σχετικό παραστατικό. Οι αθεώρητες ΑΠΥ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 παρ. 5, του ΚΒΣ, για την νέα αυτή δραστηριότητα. Προφανώς, θα εκδίδεται Τ.Π.Υ. θεωρημένο. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα Τμήματα Μητρώου και ΚΒΣ της ΔΟΥ φορολογίας του ατομικού επιχειρηματία. Τα έσοδα της νέας δραστηριότητας θα καταχωρίζονται σε ιδιαίτερη στήλη του ήδη υφισταμένου βιβλίου εσόδων-εξόδων.
 
 
1.3.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.