3 Ιουλίου 2007

Ακύρωση στοιχείων

Σε περίπτωση διακοπής επαγγέλματος η ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει προς ακύρωση Α.Λ.Π. που έχουν θεωρηθεί το 1990 και αντικαταστάθηκαν από Φ.Τ.Μ. και Τ.Δ.Δ. που έχουν θεωρηθεί το 1996 και αντικαταστάθηκαν το 1997; Η επιχείρηση έχει περαιώσει όλες τις χρήσεις έως το 2007 και υπάρχει παραγραφή έως το 1999.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο επιτηδευματίας όταν υποβάλλει ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ) οφείλει να προσκομίζει στη ΔΟΥ τα αχρησιμοποίητα φορολογικά στοιχεία για ακύρωση. Η περαίωση ή το κλείσιμο των χρήσεων μετά από φορολογικό έλεγχο, δεν επηρεάζει την παραπάνω διαδικασία. Η ακύρωση αφορά στα Στοιχεία, όχι στα Βιβλία (Πολ. 194/97).
 
 
19.3.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.