3 Ιουλίου 2007

Χρόνος καταχώρησης λογαριασμών ΔΕΚΟ

Ποια είναι η ορθή καταχώριση σε βιβλία Β΄ Κατηγορίας των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Κινητής Τηλεφωνίας, τους οποίους λαμβάνουμε στο τέλος κάθε έτους, δεδομένου ότι οι δαπάνες εκπίπτονται στο έτος που αφορούν, τα τέλη στο χρόνο καταβολής, ο ΦΠΑ στο χρόνο έκδοσης, στις εξής περιπτώσεις: α) Περίοδος 2006, χρόνος έκδοσης 2006, πληρωμή 2007. β) Περίοδος 2006, χρόνος έκδοσης 2007, πληρωμή 2007. γ) Περίοδος 2006 και μέρος 2007, χρόνος έκδοσης 2007, πληρωμή 2007; Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και με ποιο ποσό εάν για τον ίδιο λογαριασμό γίνουν δύο εγγραφές;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. η ενημέρωση των βιβλίων Β΄ κατηγορίας γίνεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του δικαιολογητικού.
 
Επίσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 του κώδικα ΦΠΑ ως χρόνος κατά τον οποίο ο φόρος γίνεται απαιτητός άρα για τον λήπτη υπάρχει το δικαίωμα έκπτωσης, θεωρείται αυτός της έκδοσης του τιμολογίου (παρ.3 άρθρου 30).
 
Σύμφωνα τέλος με τον ΚΦΕ κατ’ αρχήν θεωρείται χρόνος έκπτωσης των δαπανών ο χρόνος λήψης των υπηρεσιών.  Ωστόσο σύμφωνα με τη νομολογία υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης της δαπάνης σε μεταγενέστερη περίοδο όταν είναι αντικειμενικά αδύνατη η εκκαθάριση κατά τον χρόνο λήψης της υπηρεσίας.(ΣτΕ 4188/1997)
 
Με βάση τα παραπάνω η γνώμη μας για κάθε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρετε είναι η εξής:
 
Α. Περίοδος 2006, χρόνος έκδοσης 2006, πληρωμή 2007.
 
Καταχώρηση στο 2006, δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ στο 2006, δικαίωμα έκπτωσης δαπάνης στο 2006, περιλαμβάνεται στη συγκεντρωτική του 2006. Τα τέλη πληρωμής (π.χ. ΕΛΤΑ ή έξοδα τραπέζης) καταχωρούνται στον χρόνο πληρωμής δηλαδή στο 2007.
 
Β. Περίοδος 2006, χρόνος έκδοσης 2007, πληρωμή 2007.
 
Καταχώρηση στο 2007, δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ στο 2007, δικαίωμα έκπτωσης δαπάνης στο 2007, περιλαμβάνεται στη συγκεντρωτική του 2007 (ολόκληρο το ποσό). Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή καταχώρηση στο 2006, θα ήμασταν παράτυποι στον ΚΒΣ κάνοντας καταχώρηση του δικαιολογητικού σε προγενέστερη της λήψης του ημερομηνία, το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ θα το είχαμε το 2007 άρα θα υπήρχε διαφορά στις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ τέλος θα υπήρχε χρονική διαφορά μεταξύ προμηθευτή και πελάτη στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. Στο 2006 θα μπορούσε να εγγραφεί μόνο πρόβλεψη σε μεταβατικό λογαριασμό και να γίνει τακτοποίησή του στο 2007 αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχαμε το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης στο 2006.
 
Γ. Περίοδος 2006-2007, χρόνος έκδοσης 2007, πληρωμή 2007.
 
Ισχύουν οι παρατηρήσεις της περίπτωσης β με μόνη τη διαφορά ότι εάν επιλεγεί η χρήση μεταβατικού λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μερισμός του ποσού που θα πάει στον μεταβατικό λογαριασμό. Π.χ. Λογαριασμός ΟΤΕ περιόδου 12/2006-01/2007 ποσού 100 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 19 Ευρώ. Στον μεταβατικό λογαριασμό καταχωρούνται 100/2 = 50 Ευρώ. Στο 2007 ο μεταβατικός λογαριασμός κλείνει στην ημερομηνία έκδοσης του στοιχείου και μεταφέρεται στα έξοδα μαζί με το υπόλοιπο ποσό.
 
 
19.3.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.