2 Ιουλίου 2007

Απογραφή ανά αποθηκευτικού χώρου

Έχω Λογιστικό Γραφείο στη Χίο. Στις 8.7.2006 ελέγχθηκα από την ΥΠΕΕ Αθηνών σε μια επιχείρηση. Η επιχείρηση διατηρεί αποθηκευτικό χώρο στο ίδιο οικόπεδο παραπλεύρως του κεντρικού. Οι ελεγκτές της ΥΠΕΕ δε δέχτηκαν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται εντός του οικοπέδου. Αλλά επειδή υπάρχει άλλη επιχείρηση ενδιάμεσα στο φύλλο ελέγχου έγραψαν ότι έπρεπε να συνταχθεί απογραφή διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, με αποτέλεσμα όταν θα μου έρθει το πρόστιμο να κρίνουν τα βιβλία μου ανεπαρκή με όλες τις συνέπειες. Στο τεύχος 9 του Ιανουαρίου 2006 διάβασα το άρθρο της κ. Πέρρου για την απόφαση ΣτΕ 1644/2005 σελ. 96. Οι ερωτήσεις μου είναι οι ακόλουθες: 1) Μπορεί να ισχύσει και στην περίπτωσή μου αυτή η απόφαση; 2) Υπάρχουν άλλες ανάλογες ή παρόμοιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας; 3) Μπορώ να επικαλεστώ την απόφαση του ΣτΕ προτού μου καταλογίσει το πρόστιμο η ΔΟΥ Χίου ή πρέπει υποχρεωτικά να πάω σε φορολογικό δικαστήριο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
ʼρθρο 27 ΚΒΣ
 
Κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ο επιτηδευματίας της Γ΄ Κατηγορίας προβαίνει σε καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων.
 
Η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και η καταγραφή τους στο ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ή σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Από 1.1.2003 (άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3052/2002) κατ’ εξαίρεση, τα αποθέματα αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλον αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης, μπορεί να καταχωρίζονται ενιαία για όλους τους εν λόγω αποθηκευτικούς χώρους.
 
«Δεν χρειάζεται χωριστή απογραφή εάν πολλά κτίρια βρίσκονται σε ενιαίο οικόπεδο στο οποίο στεγάζεται μια επιχείρηση και δεν διέρχεται από αυτό δημόσιος δρόμος» (Δ. Σταματόπουλος – ΚΒΣ).
 
Από την περιγραφή που κάνετε, ως προς τον αποθηκευτικό χώρο στο ίδιο οικόπεδο (που όμως παρεμβάλλεται άλλη επιχείρηση) με το κεντρικό, προκύπτει ότι έχετε διακεκριμένο αποθηκευτικό χώρο. Ακόμη και αν είχατε (ή έχετε;) ζητήσει απαλλαγή από την έκδοση Δ.Α. λόγω της μικρής απόστασης του αποθηκευτικού χώρου με το κεντρικό, δεν απαλλάσσεσθε από τη διακεκριμένη απογραφή, από την στιγμή που δεν πρόκειται για συνεχόμενο κτιριακά αποθηκευτικό χώρο (οριζόντια ή κάθετα).
 
Η ενιαία απογραφή για περισσότερους του ενός αποθηκευτικούς χώρους, μπορεί να θεωρηθεί τήρηση βιβλίων κατά τρόπο που καθιστά αντικειμενικά αδύνατο τον λογιστικό έλεγχο (άρθρο 30 ΚΒΣ).
 
Εάν η φορολογική αρχή δεν δεχθεί τα επιχειρήματά σας και προχωρήσει στον καταλογισμό του προστίμου καθώς και στο ερώτημα της ανεπάρκειας των βιβλίων σας, τότε θα πρέπει στο Φορολογικό Δικαστήριο να στηρίξετε την άποψη ότι η διαπιστωμένη πλημμέλεια, περί την ενιαία απογραφή για όλους τους αποθηκευτικούς χώρους, έστω και αν αποτελεί παράβαση της οικείας νομοθεσίας, δεν κλονίζει την πίστη στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και δεν καθιστά ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισμό. Η άποψή μας είναι ότι αν επιμένει η Φορολογική Αρχή στον καταλογισμό της παράβασης να μην το δεχθείτε, υπό την έννοια ότι αυτή και μόνη η παράβαση, δεν καθιστά ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος της επιχείρησης.
 
 
9.10.2006

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.