29 Ιουνίου 2007

Φορολογία ΦΠ

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλοδαπών φυσικών προσώπων παρουσιάζει καμία ιδιαιτερότητα ή υποβάλλεται κανονικά σύμφωνα με ότι ισχύει γενικά. Τα εισοδήματα από ημερομίσθια σε αγροτικές εργασίες θεωρούνται μισθός και υπόκεινται σε κρατήσεις μισθωτών φυσικών προσώπων;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1) Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα, το οποίο προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και τόπου κατοικίας ή διαμονής. Περαιτέρω, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, αλλά έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση θα ανατρέξετε και στην ύπαρξη τυχόν διακρατικής συμφωνίας, για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Υποθέτουμε ότι στα καλύπτει η μία από τις δύο περιπτώσεις για την δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλοδαπών φ.π. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Ν 2238/94.
 
2) Οι αγροτικές εργασίες (βλέπε και γεωργικές εργασίες) λόγω της φύσης τους και κυρίως, γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει κάποιος προγραμματισμός, ακόμη και όταν είναι υπό το καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, δεν υπάγονται στις περισσότερες από τις διατάξεις της («γνωστής») μας εργατικής νομοθεσίας.
 
Συνεπώς, για όσους απασχολούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες δεν ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά τα χρονικά όρια εργασίας, τα ελάχιστα όρια αμοιβών, τις Κυριακές και τις αργίες καθώς και την εβδομαδιαία ανάπαυση. Επί πλέον δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις για τα δώρα εορτών, τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας. Ακόμη και αυτή η καταγγελία της σύμβασης εργασίας έχει διαφοροποιήσεις, σε σχέση με όσα ισχύουν γενικώς για τους λοιπούς εργαζομένους.
 
Η ΕΓΣΕΕ τη 26.2.1975 ήταν η πρώτη που ασχολήθηκε με τους εργαζόμενους όλης της χώρας, αλλά απέκλεισε πολλά σημεία εφαρμογής της για τους απασχολούμενους στην Γεωργία-Κτηνοτροφία.
 
Ακόμη και ο Ν 1876/1990 περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν συμπεριέλαβε στις ρυθμίσεις του τους μισθωτούς στην Γεωργία και Κτηνοτροφία. Βέβαια υπήρξε κάποια προέκταση των συμβάσεων σε αυτούς τους χώρους εργασίας των μισθωτών, ανεξαρτήτως από την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ.
 
Ωστόσο δεν έχει υπογραφεί καμία κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας που να αφορά τους γεωργικούς εργάτες και να ορίζει νόμιμο μισθό και λοιπούς όρους εργασίας.
 
 
16.5.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.