21 Ιουνίου 2007

Bonus σε πωλητές

Ένας πωλητής ο οποίος εργάζεται σε μία εταιρεία εκτός από το μισθό του, λαμβάνει κάθε μήνα και κάποια bonus. Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησης αυτών των bonus; Φορολογούνται αυτοτελώς ή ακολουθείται η ίδια διαδικασία με εκείνη του μισθού με τις κρατήσεις του ΙΚΑ; Σημειώνεται ότι στην απόδειξη μισθοδοσίας καταχωρούνται ξεχωριστά ο μισθός και τα bonus.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το έκτακτο εφ΄άπαξ ποσό (bonus) που καταβάλλεται σε κάποιο εργαζόμενο, λαμβάνει μέρος στη μισθοδοσία και υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων. Συνεπώς, δεν υπάρχει αυτοτελής φορολόγηση. Η παρακράτηση ΦΜΥ θα γίνει με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών (Πολ 1142/2006) για το 2007, κεφάλαιο ΣΤ, παράδειγμα στ.
 
12.3.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.