19 Ιουνίου 2007

Φορολογία φ.π.

Πώς υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από τον υπόχρεο προς οποιοδήποτε τρίτο (εκτός από τους γονείς προς τα τέκνα και αντίστροφα);
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σε περίπτωση που η οικοδομή χρησιμοποιήθηκε με άλλο τρόπο (εκτός δηλαδή της εκμίσθωσης), από τον ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή κ.λπ., ή χρησιμοποιήθηκε με άλλο τρόπο από τρίτο, χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο εισόδημα βρίσκεται ύστερα από τη σύγκρισή της με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται. Πάντως, το ακαθάριστο αυτό (τεκμαρτό) εισόδημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 5% ούτε κατώτερο του 3,5% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα (άρθρο 41 Ν 1249/1982). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι γνωστή η αντικειμενική αξία της κατοικίας (προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό της τιμής ζώνης με διάφορους άλλους παράγοντες, βλ. τα έντυπα που συμπληρώνονται κατά τις μεταβιβάσεις των ακινήτων), η οποία θα πολλαπλασιαστεί επί 3,5% ή 4% ή 5% (να επιλεγεί το 3,5%).
 
Αντικ. αξία κατοικίας x 3,5% = Ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα (ακαθάριστο)
 
Αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, τότε το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα (ακαθάριστο) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 4% της πραγματικής αξίας του ακινήτου, κατά τον χρόνο της φορολογίας (ʼρθρο 22 παρ. 3 Ν 2238/1994).
 
 
8.5.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.