15 Ιουνίου 2007

Βιβλίο αδειών

Το βιβλίο αδειών πρέπει να υπάρχει στην Επιχείρηση από 1.1.2001;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ καθιερώθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 4 παρ. 3 του Αναγκ. Νόμου 359/45! (Ο οποίος σε κάποιες διατάξεις του τροποποιημένες, εξακολουθεί να ισχύει).
 
Τελευταία διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας ήταν η 1290/1996.
 
28.11.2006

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.