15 Ιουνίου 2007

Αναδρομικές αποδοχές

Μισθωτός (Βοηθός Ψυκτικού) που έγινε η πρόσληψή του στις 27.7.2006 και πήρε αύξηση λόγω ΣΣΕ από 01.09.2006, θα του δοθούν αναδρομικά; Υ.Γ. Την αύξηση την πήρε κανονικά από 01.09.2006
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Θεωρούμε ότι την 27/7/06, ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού, ο μισθός του ήταν αυτός που προέβλεπε η ΣΣΕ, (όχι μεγαλύτερος). ʼρα, αμείβεται μετά ελάχιστα όρια μισθών της ΣΣΕ του 2005. Έτσι, εξηγείται και η αύξηση που παίρνει την 1/9/2006 (που προβλέπεται από τη ΣΣΕ του 2006).
 
Η ΣΣΕ του 2006, προβλέπει αύξηση από 1/1/06. Συνεπώς ο μισθωτός δικαιούται αναδρομικών από 27/7/06 μέχρι 31/8/06, με βάση τη νέα ΣΣΕ του 2006.
Δείτε την λογική του παρακάτω παραδείγματος και εάν κάτι δεν συμφωνεί με την περίπτωσή σας, παρακαλούμε επαναδιατυπώστε το ερώτημά σας:
 
ΣΣΕ του 2005: προβλέπει μισθό (για τον μισθωτό σας, μέχρι 31/12/05: 800 €, (όταν γίνεται η πρόσληψη 27/7/06, δεν γνωρίζουμε ακόμη, την νέα ΣΣΕ του 2006).
 
Όταν γνωστοποιείται η ΣΣΕ 2006, προβλέπει από 1/1/06 αύξηση, έστω 3% και από 1/9/06: 3%. Επομένως έπρεπε ο μισθός από 1/1/06 να είναι 824 € (άρα και την 27/7/06, που γίνεται η πρόσληψη).
 
Την 1/9/06 ο μισθός είναι 848,72 €, ήτοι: 824 x 103%.
 
Αν ο μισθωτός αμείβεται με αποδοχές πάνω από τα ελάχιστα όρια που προβλέπει η ΣΣΕ (και πάντως πάνω από τις προβλεπόμενες αυξήσεις της ΣΣΕ 2006), δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισμός αναδρομικών, (ενδεχομένως, ούτε και η αύξηση από 1/9/06). Αυτή είναι μια γενική αρχή: Όταν η επιχείρηση προσλαμβάνει με μισθούς, πάνω από τα ελάχιστα όρια της ΣΣΕ και ταυτόχρονα υπολογίζει αυξήσεις, κατά παράδοση, στις αρχές του έτους για τους εργαζόμενους, δεν είναι υποχρεωμένη να «δώσει» τις αυξήσεις που προβλέπει η ΣΣΕ.
 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας, αν απαντήσαμε στο ερώτημά σας, δεδομένου ότι δεν μας δίνετε περισσότερα στοιχεία για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα.
 
2.11.2006

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.