14 Ιουνίου 2007

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Ο δικηγόρος που έχει προσλάβει επιχειρηση με πάγια αντιμισθία υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά την είσπραξη των αμοιβών του;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όπως έχει γίνει δεκτό με την Εγκύκλιο Πολ. 1163/30.6.1994 του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η πάγια αντιμισθία δικηγόρου για την παροχή των νομικών του υπηρεσιών θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (στ’ πηγής), σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν 2214/1994, δεν απαιτείται η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη αυτής, αλλά και ούτε καμία λογιστική απεικόνιση (εγγραφή) απαιτείται στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία του ΚΒΣ (στις πλείστες των περιπτώσεων εσόδων-εξόδων).
 
Σημειώνουμε ότι, όπως είναι αυτονόητο ο δικηγόρος υποχρεούται να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για το εισόδημα που αποκτάται από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος «παροχή νομικών υπηρεσιών», στον ίδιο ή άλλο εντολέα, πέραν της πάγιας αντιμισθίας.
 
14.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.