30 Ιουνίου 2023

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΖΙΡΟΥ

Ετερόρρυθμη εταιρεία μετέτρεψε τα βιβλία της λόγω τζίρου στις 31.12.2022 από απλογραφικά σε διπλογραφικά, έβγαλε κέρδη 200.000 και τα πέρασε στα βιβλία της 1.1.2023 στο λογ. 42 υπόλ. κερδών εις νέον 160.000 αφού πρώτα αφαίρεσε τον φόρο εισοδήματος 35.000. Τα κέρδη αυτά θα ανέβουν στο Ε1 κάθε εταίρου για την χρήση του 2022 χωρίς φόρο μερισμάτων 5% λόγω απλογραφικών. Διανύουμε ήδη την πρώτη χρήση 2023 με διπλογραφικά μπορούμε να μοιράσουμε στους εταίρους το υπόλοιπο κερδών εις νέον, χωρίς το 5% φόρο μερισμάτων, καθότι προήλθε από την χρήση που είχαμε απλογραφικά βιβλία? Αν ναι ή όχι με ποιες εγκυκλίους?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Στην προκειμένη περίπτωση που μία προσωπική εταιρεία υποχρεούται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων από απλογραφικά λόγω τζίρου ή λόγω μετατροπής της σε εταιρεία άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας λ.χ. ΙΚΕ, τα μη διανεμηθέντα κέρδη της προσωπικής εταιρείας, συνήθως εμφανίζονται στο λογιστικό σύστημα, ως υποχρέωση προς τους εταίρους, δηλαδή, ως μη διανεμηθέντα μερίσματα.

Εν τούτοις, αν κατά την πρώτη τήρηση των διπλογραφικών βιβλίων (απογραφή) τα αδιανέμητα κέρδη καταχωρισθούν σε λογ. αποθεματικού θεωρούμε ότι τα κέρδη αυτά μπορούν να διανεμηθούν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον δίχως την υποχρέωση παρακράτησης φόρου. Την άποψη αυτή βασίζουμε στο γεγονός ότι η υποχρέωση ή μη παρακράτησης και καταβολής φόρου στην διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο απόκτησής τους, δηλαδή  όταν το εν λόγω αποθεματικό σχηματίσθηκε η εταιρεία δεν ήταν υπόχρεη σε παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής του (βλ. Πολ. 1042/2015 - περίπτωση ΕΠΕ με αποθεματικά που σχηματίστηκαν από κέρδη χρήσεων 2009 και προγενέστερες). Ωστόσο, επειδή για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει σαφή θέση από τη διοίκηση, σας προτείνουμε να απευθύνετε σχετικό ερώτημα στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.