20 Απριλίου 2023

ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ελληνική εταιρεία για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογόνο σε Ελληνικό ακίνητο - αναθέτει σε Γερμανική Εταιρεία: 1α. Μελέτη αδειοδότησης 1β. Μελέτη μηχανολογικής διαστασιολόγησης. 1γ. Μελέτη βιωσιμότητας και αίτηση για Ευρωπαϊκά προγράμματα. 2α. Περιβαλλοντική Μελέτη 2β. Μελέτη διαμόρφωσης χώρου

Σε ποια από τα παραπάνω οφείλεται και πρέπει να αποδοθεί ΦΠΑ. Σε περίπτωση που σε κάποια ή σε όλα τα παραπάνω οφείλεται ΦΠΑ και πρέπει να αποδοθεί, ποιός είναι ο υπόχρεος της απόδοσης του και σε ποιο Κράτος Μέλος ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 14, του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), ο τόπος φορολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ των πράξεων που αφορούν ακίνητα είναι η χώρα που βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο. Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών ασφαλώς περιλαμβάνονται και οποιεσδήποτε μελέτες για την εκπόνηση τεχνικών έργων.

Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρέχει η γερμανική εταιρεία για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα υπαχθούν στον ελληνικό συντελεστή ΦΠΑ (24%). Σημειώνεται, ότι για την είσπραξη και απόδοση του εν λόγω φόρου στο ελληνικό δημόσιο, η γερμανική εταιρεία υποχρεούται στην απόκτηση ελληνικού ΑΦΜ με βάση τις οδηγίες της Πολ. 1113/2013 και της Πολ. 1153/2016. Στις αποφάσεις αυτές παρέχονται οδηγίες για την απόκτηση  ελληνικού ΑΦΜ καθώς και κλειδαρίθμου μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Εν συνεχεία, η ξένη εταιρεία αποκτά κωδικούς στο σύστημα taxis, μέσω των οποίων υποβάλλονται και οι σχετικές δηλώσεις ΦΠΑ. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις που η ξένη εταιρεία έχει την έδρα της σε κράτος – μέλος της ΕΕ.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.