23 Ιανουαρίου 2023

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φαρμακείο απασχολεί προσωπικό, πως μπορεί να γίνει η κατανομή του ωραρίου είτε σε πενθήμερη βάση είτε σε εξαήμερη βάση για πλήρως απασχολούμενους; Υπάρχει ανώτατο όριο εργασίας ημερησίως στην κατανομή 40 ωρών εβδομαδιαίως; π.χ. μπορεί να εργαστεί 9,5 ώρες Τετάρτη, 6 ώρες Πέμπτη χωρίς να θεωρείται υπερεργασία και υπερωρία;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 55, του Ν. 4808/2021, καθιερώνεται το πλήρες συμβατικό ωράριο εργασίας των 40 ωρών εβδομαδιαίως για κάθε εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Περαιτέρω, το πλήρες συμβατικό ωράριο των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως δύναται να κατανέμεται σε 5νθήμερη ή 6ήμερη βάση (απόφ. 64597/3.9.2021).

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε 10 ώρες ημερησίως σε 4 ημέρες της εβδομάδας.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι είναι δυνατή η κατανομή του εβδομαδιαίου ωραρίου ενός εργαζομένου σε τετραήμερη, πενθήμερη ή εξαήμερη βάση, με διαφορετικές ώρες ημερησίως. Ωστόσο, οι ώρες αυτές στο σύνολό τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 40 εβδομαδιαίως ή τις 10 ημερησίως.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.