17 Ιανουαρίου 2023

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΑ ΑΠΟ ΝΕΠΑ

Σε εταιρεία μορφής ΝΕΠΑ η οποία ναυλώνει με ναυλοσύμφωνο το ιδιόκτητο σκάφος σε πελάτες και τηρεί απλογραφικά βιβλία, είναι υποχρεωτική η χρήση ταμειακής μηχανής (ή φορολογικού μηχανισμού) για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών; Εφόσον είναι υποχρεωτική, θα μπορούσε η επιχείρηση να εκδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών απλώς μέσω ΦΤΜ (χωρίς δηλαδή επιπλέον στοιχεία); Ή θα μπορούσε αντί της ΦΤΜ να χρησιμοποιήσει πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ώστε να καλύψει την υποχρέωση για ΦΤΜ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 12, των ΕΛΠ, η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μηχανισμών όπως σχετικά ορίζονται στον Ν. 1809/1988. Εν συνεχεία, η διοίκηση με την Πολ. 1002/2014, προέβη στον καθορισμό απαλλαγών από την ανωτέρω υποχρέωση για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων. Με βάση τις οδηγίες την εν λόγω απόφασης, δεν προκύπτει απαλλαγή για τη δραστηριότητα των ΝΕΠΑ. Συνεπώς, για τις παροχές υπηρεσιών προς ιδιώτες οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν τις αποδείξεις με τη χρήση ΦΗΜ.

Ωστόσο, με την παρ. 10, του άρθρου 12, των ΕΛΠ, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Στην ακόλουθη ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε τα αδειοδοτημένα λογισμικά παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 

Σημειώνεται ότι η οντότητα θα πρέπει να εκδίδει το σύνολο των παραστατικών της μέσω παρόχου προκειμένου να λάβει  τα φορολογικά κίνητρα του άρθρου 71ΣΤ, του Ν. 4172/2013.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.