13 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Θα ήθελα να ρωτήσω για ποια και πόσα έτη κατέβαλλαν τέλος επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις προτού ενσωματωθεί στις φορολογικές δηλώσεις?


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το τέλος επιτηδεύματος καθιερώθηκε με το άρθρο 31, του Ν. 3986/2011. Ξεκίνησε δε να επιβάλλεται από το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) στα νομικά πρόσωπα, καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, με βάση τις οδηγίες της Πολ. 1167/2011, για τα φυσικά πρόσωπα το εν λόγω τέλος βεβαιώθηκε με την έκδοση χωριστού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010), ενώ για τα νομικά πρόσωπα το σχετικό τέλος βεβαιώθηκε με χωριστό σημείωμα για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 (χρήσεις 2010, 2011 και 2012) . Ύστερα από το πέρας της μεταβατικής αυτής περιόδου το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται πλέον κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.