30 Ιουνίου 2022

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Υπάλληλος έχει προσληφθεί στο 1ο υποκατάστημα μιας επιχείρησης 5 ώρες από 9:00-14:00. Η επιχείρηση θέλει να τον χρησιμοποιήσει και στο 2ο υποκατάστημα της, το απόγευμα για κάποιες ώρες. Και τα 2 υποκαταστήματα είναι στην ίδια πόλη σε απόσταση 500 περίπου μέτρων. Πως πρέπει να κινηθεί η επιχείρηση για να είναι νόμιμη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον η επιχείρηση προτίθεται να απασχολήσει κάποιον εργαζόμενο σε υποκατάστημά της ενώ σύμφωνα με τη σύμβασή του εργάζεται σε διαφορετικό χώρο (έδρα ή άλλο υποκατάστημα), είναι απαραίτητο να γίνει σχετική εγγραφή στον πίνακα προσωπικού (υποβολή τροποποιητικού Ε4) του υποκαταστήματος που πραγματικά απασχολείται. Επιπλέον, σκόπιμο είναι να αναγραφεί στις παρατηρήσεις ότι πρόκειται λ.χ. για «μεταφορά από το κεντρικό διεύθυνση επί της οδού….». Αντίστοιχα, στον πίνακα προσωπικού της εγκατάστασης που έγινε η πρόσληψή του να υποβληθεί τροποποιητικός πίνακας προσωπικού, συμπληρώνοντας στις παρατηρήσεις: «μεταφορά του εργαζομένου στο υποκατάστημα επί της οδού….».

Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι για λόγους τάξης, θα πρέπει να γίνεται και σχετική αναφορά στην ατομική σύμβαση εργασίας του εργαζομένου ότι, δηλαδή, προτίθεται να παρέχει την εργασία του και από άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησης με διεύθυνση διαφορετική από αυτή της έδρας. 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.