31 Μαϊου 2022

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε3

Οντότητα, με Κ.Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ και Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ κ.λπ. και Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ σε ποιους κλάδους δραστηριοτήτων του Ε3 θα είναι ορθότερο να ενταχθούν. Η παραγωγή κρασιού (που πωλείται χονδρικώς) θεωρείται παραγωγική δραστηριότητα ή αγροτική ή ακόμα και εμπορική? Οι υπηρεσίες μεζεδοπωλείου και καφέ, θεωρείται εμπορική δραστηριότητα ή παροχής υπηρεσιών?, γιατί αλλιώς αντιμετωπίζεται για τους σκοπούς του ΦΠΑ και διαφορετικά για την φορολογία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όσον αφορά το θέμα της παραγωγής κρασιού. Σύμφωνα με αποφάσεις της διοίκησης (βλ. Πολ. 1201/2016 και Πολ. 1132/1996), η παραγωγή αγροτικών προϊόντων θεωρείται κατά κανόνα αγροτική δραστηριότητα, εφόσον δεν γίνεται τυποποίηση του τελικού αγαθού κατά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και τα προϊόντα του δεν χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικά ή βιοτεχνικά. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση του κρασιού η εμφιάλωση και η επικόλληση ετικέτας στην συσκευασία δεν συνιστά τυποποίηση που προσδίδει το χαρακτήρα βιοτεχνικής ή βιομηχανικής παραγωγής. Οι δε λοιπές δευτερεύουσες δραστηριότητες που αναφέρετε αποτελούν παροχή υπηρεσιών για τον σκοπό του ΦΠΑ. Απεναντίας, όσον αφορά την εφαρμογή των ΕΛΠ, θεωρούνται ως πωλήσεις αγαθών οι παραδόσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις του επισιτιστικού κλάδου. Για το λόγο αυτό, στο έντυπο Ε3 θα πρέπει η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων να γίνεται στις αντίστοιχες στήλες της παραγωγικής δραστηριότητας για τα φαγητά που ετοιμάζονται και παραδίδονται στους πελάτες. Οι δε πωλήσεις των λοιπών αγαθών θα εμφανισθούν στην στήλη της «εμπορικής δραστηριότητας».

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.