9 Μαϊου 2022

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ

Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε με βάση ποια νομολογία τα αναδρομικά (είτε τα μόνα τους, είτε τα επιδικασθέντα) των περικοπών των ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ (πανεπιστημιακοί, γιατροί ΕΣΥ, δικαστές) θεωρούνται αυτοτελώς φορολογούμενα (απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά) ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 10-14, του Ν. 4575/2018, προβλέφθηκε η εφάπαξ καταβολή αναδρομικών προς διάφορες κατηγορίες συνταξιούχων του δημοσίου τομέα. Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. 170285/0092/7.12.2018 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 15 του ως άνω νόμου καθόριζε την φορολόγηση των αναδρομικών αυτών αυτοτελώς με συντελεστή 20% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (βλ. και Πολ. 1242/2018) σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 60, του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)[1].

Σημειώνεται ότι ακολούθησαν ειδικότερες υπουργικές αποφάσεις για κάθε κατηγορία συνταξιούχων λ.χ. Αρ.Πρωτ.: Ο ΔΕΑΦ 1090627 ΕΞ 2019 και Αριθμ. οικ. 2/88419/ΔΕΠ για τους δικαστικούς λειτουργούς, Αριθμ. οικ.2/88410/ΔΕΠ για τους Πανεπιστημιακούς και Αριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ για τα σώματα ασφαλείας. Οι αποφάσεις αυτές πέραν του τρόπου φορολόγησης περιείχαν και οδηγίες για την καταχώριση και υποβολή των σχετικών ποσών στις βεβαιώσεις αποδοχών των υπόχρεων φορέων.[1] Η σχετική τροποποίηση προήλθε από το άρθρο 86, του Ν. 4582/2018.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.