26 Απριλίου 2022

ΤΗΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31.12.2014

Για ισολογισμούς με 31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται, πλην εξαιρέσεων, η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών. ΙΚΕ με αφορολόγητα αποθεματικά Φ.Ε. 1999-2002 συνολικού ποσού περίπου 2.000 €, δεν τήρησε την υποχρέωση αυτή. Μπορεί σήμερα να συμψηφίσει με ζημιές τα εν λόγω αποθεματικά μέχρι εξαντλήσεως; Έως ποιου Φ.Ε. ζημιές μπορεί να συμψηφίσει με τα αποθεματικά; Υπάρχουν άλλοι τρόποι εξάλειψης των αποθεματικών αυτών από τους ισολογισμούς της; Η τήρηση σήμερα τέτοιων αποθεματικών την εκθέτει στο κίνδυνο προστίμων και ποια? Για τον συμψηφισμό αυτό απαιτείται απόφαση της Γ.Σ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12, του άρθρου 72, του ΚΦΕ, τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου ΚΦΕ (Ν. 2238/1994) θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να συμψηφισθούν με φορολογικές ζημιές, είτε να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν για τις χρήσεις που κλείνουν με ημερομηνία 31/12/2014 και έπειτα. Για τη δε διανομή ή κεφαλαιοποίησή τους θα καταβληθεί και ο αντίστοιχός φόρος εισοδήματος από την εταιρεία. Μάλιστα, οι εν λόγω διατάξεις όριζαν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές 15% και 19%, εφόσον η διανομή ή η κεφαλαιοποίηση λάβει χώρα εντός του 2013 και 2014 αντίστοιχα. Με βάση, τα ανωτέρω η συνέχιση τήρησης αφορολόγητων αποθεματικών, κατά τη γνώμη μας, αν και δεν είναι επιτρεπτή από τις φορολογικές διατάξεις, δεν επισύρει κάποια σοβαρή κύρωση για την επιχείρηση, εφόσον διατηρεί φορολογικές ζημιές μεγαλύτερου ποσού, καθ’ όλη την περίοδο 2013 – 2021. Ωστόσο, σε περίπτωση ελέγχου είναι θέμα ελεγκτή ο οποίος αξιολογώντας τα πραγματικά περιστατικά θα αποφασίσει αν η εταιρεία με την διατήρηση του αποθεματικού απέφυγε ή όχι την πληρωμή φόρου εισοδήματος.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.