7 Φεβρουαρίου 2022

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Καλησπέρα σας χρόνια πολλά και καλή χρονιά! Έχω πελάτη δικηγορική εταιρεία με νομική μορφή Αστική επαγγελματική δικηγορική εταιρεία της οποίας μέλη αποτελούν δύο δικηγόροι. Η Α η οποία είναι μέλος με 95% και διαχειριστής και η Β η οποία είναι απλό μέλος με 5%. Η εταιρεία θέλει να πληρώνει την Β κάθε χρόνο ή μήνα αμοιβή για τις επιπλέον εργασίες ώστε να εμφανίζει εισόδημα και να εκπίπτει τη δαπάνη από τα κέρδη της εταιρείας. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει δεδομένου ότι δεν είναι διαχειρίστρια. Θα με κάλυπτε αν της έβγαζα αμοιβή διαχειριστή και αν ναι με ποιο τρόπο? (φορολογικά και ασφαλιστικά).

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Γενικά, οι διαχειριστές των δικηγορικών εταιρειών δεν δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή για τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, εκτός αν στο καταστατικό και στην απόφαση εκλογής ή επιλογής τους ορίζεται διαφορετικά (βλ. παρ. 6, του άρθρου 53).

 

Ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση, η αμοιβή διαχείρισης φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περ. δ, παρ. 2, άρθρο 12, του ΚΦΕ). Για τις αμοιβές αυτές διενεργείται παρακράτηση φόρου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 15, παρ. 1 και 16 του ΚΦΕ, καθώς και χαρτοσήμου 1,2%, τα οποία αποδίδονται στο δημόσιο με την υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 60, A. 1099/2019). Εις ότι αφορά την ασφαλιστική αντιμετώπιση, η Εγκ. ΕΦΚΑ υπ. αριθμ. 21/2019, αναφερόμενη περιοριστικά στις εταιρείες με τη νομική μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, δεν καλύπτει την περίπτωση τωναμοιβών σε διαχειριστές δικηγορικών εταιρειών. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι δεν προκύπτουν πρόσθετες ασφαλιστικές υποχρεώσεις από την λήψη αμοιβής διαχειριστή για τον δικαιούχο δικηγόρο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία δεν μπορεί να καταβάλλει την εν λόγω αμοιβή σε δικηγόρο – εταίρο ο οποίος δεν έχει την ιδιότητα του διαχειριστή. Εναλλακτικά, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 54, του Ν. 4194/2013 του Κώδικα Δικηγόρων, οι εταίροι δικηγορικής εταιρείας μετέχουν στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας σύμφωνα με τα ποσοστά των μεριδίων τους. Υπάρχει όμως δυνατότητα το καταστατικό να προβλέπει διαφορετικό τρόπο διανομής των κερδών καθώς επίσης και την ύπαρξη και καταβολή εκτάκτων αμοιβών για εκείνους τους εταίρους που θα επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο και θα έχουν ιδιαίτερη απόδοση στη συνεργασία. Κατά τα ποσά αυτά όμως μειώνονται ανάλογα τα έσοδα των λοιπών εταίρων.

Τέλος αξίζει να γίνει αναφορά στην 118/2003 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία οι δικηγορικές εταιρείες κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών τους, δεν μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους την έκτακτη αμοιβή  η οποία καταβάλλεται στους εταίρους κατόπιν προβλέψεως της.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.