29 Δεκεμβρίου 2021

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΛΟΙΚΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εταιρεία με έδρα την Κύπρο, με νομική μορφή ΕΠΕ, ΠΛΟΙΟΚΤΉΤΡΙΑ (το πλοίο είναι ακτοπλοϊκό -πλοίο Β κατηγορίας του Ν. 27/75), πρόκειται να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, με αντικείμενο την δρομολόγηση του πλοίου της, σε ακτοπλοϊκές γραμμές αποκλειστικά εντός των Ελληνικών υδάτων. Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα; Τι νομική μορφή θα έχει το υποκατάστημα (μπορεί να είναι ναυτική εταιρεία του Ν 959/79;); Τι είδους βιβλία θα τηρεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν και το ερώτημά σας «ξεφεύγει» ελαφρώς από το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας των απαντήσεων προς τους συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, χρήζοντας αναγκαία την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε συνοπτικά στα επιμέρους θέματα.

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να διαχωρίσουμε την περίπτωση της ίδρυσης υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας, μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από την υπηρεσία του ΓΕΜΗ, από την περίπτωση της σύστασης ναυτικής εταιρείας του Ν. 959/1979, με αντικείμενο την εκμετάλλευση και διαχείριση ελληνικού πλοίου.

Είναι προφανές ότι στην πρώτη περίπτωση η αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα με τη χρήση του πλοίου της με την ίδρυση υποκαταστήματος με την νομική μορφή που διαθέτει στη χώρα της έδρας της (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.). Η κατηγορία βιβλίων εξαρτάται από τόσο από τη νομική της μορφή, όσο και από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων της σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ. Η δε φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτά στην Ελλάδα, γίνεται με την υπαγωγή σε φόρο πλοίων του Ν. 27/1975 (άρθρο 6, βλ. και Εγκ. Ε. 2029/2020).

Εναλλακτικά στην 2η περίπτωση, η σύσταση της ναυτικής εταιρείας προϋποθέτει την ανάληψη από μέρους της, της διαχείρισης του πλοίου. Η εταιρεία αυτή θα τηρεί τα βιβλία της με το διπλογραφικό σύστημα δεδομένου ότι δε θα είναι πλοιοκτήτρια και θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις σύμφωνα με τον ΚΦΕ (Ν. 4172/2013). 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.