28 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID

Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε η επιδότηση ενοικίων (80%) σε νομικά πρόσωπα (Γ΄ κατηγορίας) σε ποιους λογαριασμούς λογιστικής καταχωρούνται?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Η επιδότηση του ενοικίου λόγω COVID, από την πλευρά του εκμισθωτή καταχωρίζεται σε σχετικό υπολογαριασμό του λογ. 33.03[1] - Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες, σε πίστωση του 58 – Κρατικές επιχορηγήσεις. Με την είσπραξη της επιδότησης χρεώνεται ο λογ. 38.02 - Καταθέσεις όψεως, σε πίστωση του 33.03. Ενώ η αναγνώριση του εσόδου της επιδότησης γίνεται με χρέωση του λογ. 58 σε πίστωση του 71.03 - Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων.

Από την πλευρά του μισθωτή, το ποσό του μισθώματος θα καταχωρισθεί απευθείας, μειωμένο, στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, δίχως να απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος λογιστικός χειρισμός.[1] Η κωδικοποιίηση των λογαριασμών είναι αυτή που ακολουθεί το υπόδειγμα στο παράρτημα Γ, του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ).

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.