13 Απριλίου 2021

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Έχω ένα αλιευτικό σκάφος με ΚΑΔ στην εφορία 0311, το οποίο έχει προσλάβει έναν εργαζόμενο Έλληνα ως αλιεργάτη και θέλω να σας κάνω δυο ερωτήσεις: 1. με ποιον ΚΑΔ θα πρέπει να γίνει η αποστολή των ενσήμων? α) με τον ΚΑΔ 0500 κωδ. ειδικότητας 661100 ή β) με τον ΚΑΔ 0600 κωδ. ειδικότητας 000300? 2. Επίσης με τι μισθό θα πρέπει να πληρωθεί? στα τεκμαρτά που έχει κατηγορία αλιεργάτες σε σταθερό συμφωνηθέν ημερομίσθιο?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Καταρχήν η ένταξη του μισθωτού σε καθεστώς τεκμαρτών ημερομισθίων προϋποθέτει αντίστοιχη συμφωνία με τον εργοδότη περί κυμαινόμενων μηνιαίων αποδοχών. Επομένως, στην περίπτωση που ο μισθωτός αμείβεται με μηνιαίο σταθερό μισθό ή σταθερό ημερομίσθιο, δεν εφαρμόζεται ο ανώτερο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών. Εν συνεχεία, για την ασφάλιση των αλιεργατών που υπάγονται την ασφάλιση του ΕΦΚΑ τ. ΟΓΑ, έχουν εφαρμογή οι οδηγίες της Εγκ. ΕΦΚΑ 5/22/8.2.2017, σύμφωνα με τις οποίες ο κωδ. ειδικότητας των παραπάνω μισθωτών είναι ο 000300 και ο ΚΑΔ που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση ο 0600, με ΚΠΚ: 1050. Οι λοιποί κωδικοί ειδικότητας και ΚΑΔ που αναφέρετε έχουν εφαρμογή στους μισθωτούς που δεν υπάγονταν στις διατάξεις του τ. ΟΓΑ αλλά του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Επισημαίνεται ότι οι πραγματικές αποδοχές του μισθωτού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπονται των ορίων της αποφ. οικ. 4241/127/30.1.2019 βάσει των διατάξεων του άρθρου 103, του ΚΦΕ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.