1 Ιουλίου 2020

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπορεί μία επιχείρηση που λειτουργεί πενθήμερο και απασχολεί το προσωπικό της με πλήρη απασχόληση (Δευτέρα έως Παρασκευή) να αναστείλει μονομερώς την λειτουργία της για δύο μέρες της εβδομάδας (Δευτέρα και Πέμπτη) και με το συγκεκριμένο σκεπτικό να υποχρεώσει το προσωπικό της σε μετατροπή όλων των συμβάσεων εργασίας (όλου του προσωπικού της) από πενθήμερο σε τριήμερη εκ περιτροπής εργασία? Δικαιολογούνται από το ΙΚΑ και την επιθεώρηση εργασίας οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές;Είχε υποχρέωση η επιχείρηση να δηλώσει την μονομερή αναστολή λειτουργίας (2 ημέρες) σε κάποιο φορέα;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας μονομερώς στην οποία προφανώς αναφέρεστε, λαμβάνει χώρα με την προϋπόθεση ότι θα διαρκέσει όχι περισσότερο από εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος (, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010. Επίσης, πρέπει να αποδεικνύεται ο περιορισμός των δραστηριοτήτωντης επιχείρησης για την τεκμηρίωση του οποίου δεν αρκεί ηπαρουσία ζημιών ή η μείωση του κέρδους της επιχείρησης.

 

Επειδή δεν αναφέρετε στο ερώτημά σας αν η απόφασή σας έχει ορίζοντα μικρότερο των εννέα μηνών, θεωρούμε πως ο περιορισμός της λειτουργίας της επιχείρησης λαμβάνει χαρακτήρα μόνιμο ή τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο.Σε αυτή την περίπτωση, δε δύναται να επιβληθεί μονομερώς εκ περιτροπής εργασία. Συνεπώς, χρειάζεται να υπογραφούν εκ νέου επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους στα πλαίσια της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν.3846/2010.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.