19 Ιουνίου 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΕΕ

Φορτηγό δημόσιας χρήσεως με έδρα την Βουλγαρία (βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας), φορτώνει από την Ελλάδα προϊόντα από την επιχείρηση Α με έδρα την Αθήνα, με προορισμό την επιχείρηση Β με έδρα την Θεσσαλονίκη. Το κόστος της μεταφοράς βαρύνει την επιχείρηση Α. Ο Βούλγαρος μεταφορέας θα εκδώσει τιμολόγιο για την μεταφορά χωρίς ΦΠΑ 24%; Εάν το κόστος της μεταφοράς βαρύνει την επιχείρηση Β; Θα εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ 24%;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α, του άρθρου 14, του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στο φόρο είναι ο τόπος που ο λήπτης της υπηρεσίας έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση που η Βουλγάρικη εταιρεία θα τιμολογήσει επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα, δε θα υπολογίσει ΦΠΑ το σχετικό τιμολόγιο. Η δε ελληνική εταιρεία θα απεικονίσει την ενδοκοινοτική αυτή συναλλαγή στον πίνακα VIES της οικείας περιόδου. Επίσης, θα απεικονίσει την λήψη της υπηρεσίας μεταφοράς, τόσο στο σκέλος των εκροών (κωδ. 303 και 333), όσο και στο σκέλος των εισροών (κωδ. 365 και 385) της δήλωσης ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω θα εφαρμοστούν ανεξάρτητα από το ποια ελληνική εταιρεία θα επιβαρυνθεί με το κόστος της μεταφοράς, καθότι και οι δύο έχουν έδρα την Ελλάδα.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.