9 Μαρτίου 2020

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΙΧ

Ατομική επιχείρηση (με Β κατηγορία βιβλία) η οποία θα κλείσει θέλει να πουλήσει το επαγγελματικό αυτοκίνητο της (ήτοι το Φ.Ι.Χ). Τα ερωτήματα μας είναι πως υπολογίζεται η υπεραξία που θα πληρώσει; πως θα φορολογηθεί για το έσοδο αυτό; που θα γραφτεί στην δήλωση ο φόρος της υπεραξίας και αν εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος; και αν δεν πουληθεί και εκδοθεί στοιχείο αυτοπαράδοσης για να δηλωθεί σε ακινησία κατά την διάρκεια που θα πραγματοποιηθεί η πώληση επί ποιας αξίας θα υπολογιστεί η υπεραξία (διαφορά αξίας τιμολογίου αγοράς με τιμολόγιο αυτοπαράδοσης ή με το τιμολόγιο αγοράς που θα εκδοθεί);

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τις μεταβιβάσεις ιδιωτικών ΙΧ επιβατικών ή φορτηγών αυτοκινήτων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5, του ΝΔ 1146/1972, (κατά τον μέτρο που τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18, του Ν 2459/1997 καθώς και από την παρ. 10, του άρθρου 5, του Ν 3842/2010) για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας, εφόσον η επιχείρηση τηρεί τα βιβλία της με την απλογραφική μέθοδο. Για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντηση ακολουθώντας τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

Υπολογισμός του ποσού της υπεραξίας από την πώληση φορτηγού ΙΧ οχήματος

Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ως άνω διατάξεις αν και με τον προηγούμενο φορολογικό νόμο (Ν 2238/1994) καθόριζαν τον αυτοτελή τρόπο φορολόγησης των συγκεκριμένων συναλλαγών, με την εφαρμογή του Ν 4172/2013, αποσκοπούν πλέον στον υπολογισμό ενός ποσού φόρου μεταβίβασης που έχει τον χαρακτήρα της παρακράτησης και όχι της εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου από την απόκτηση του συγκεκριμένου τύπου εισοδήματος. Υπενθυμίζεται ότι το εισόδημα που αποκτάται από την περίπτωση της μεταβίβασης ΙΧ επιβατικού θα φορολογηθεί ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ακόμη και στην περίπτωση που ο δικαιούχος ασκεί ατομική επιχείρηση. Το σχετικό ποσό φόρου υπεραξίας θα συμπληρωθεί στον κωδ. 607-680 του εντύπου Ε1, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.   

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που προηγείται αυτοπαράδοση του οχήματος, η εν συνεχεία μεταβίβασή του θεωρούμε ότι δε θα επιβαρυνθεί με φόρο υπεραξίας καθώς η πώληση αυτή θεωρείται ότι γίνεται από ιδιώτη και όχι στο πλαίσιο της ατομικής επιχείρησης. Επισημαίνεται ακόμη ότι στην περίπτωση που το όχημα έχει αποκτηθεί από την επιχείρηση εντός της τελευταίας πενταετίας η χρησιμοποίηση αυτού σε μη φορολογητέα δραστηριότητα (για σκοπούς ΦΠΑ) δημιουργεί την υποχρέωση διακανονισμού του φόρου που επιβάρυνε την αγορά του βάσει των διατάξεων του άρθρου 33, του Ν. 2859/2000.


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.