24 Φεβρουαρίου 2020

ΦΠΑ ΣΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Στα έσοδα από ναύλωση επαγγελματικών πλοίων για τον υπολογισμό του ΦΠΑ εξακολουθεί να ισχύει Πολ. 1156/1997 στην οποία προβλέπεται μείωση της φορολογητέας βάσης σε ποσοστό έκπτωσης:
α) 60%, όταν εκτελούν και διεθνείς πλόες (Κατηγορία Ι),
β) 50%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς μέχρι Μεγάλης Ακτοπλοΐας (Κατηγορία ΙΙ),
γ) 40%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς μέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας (Κατηγορία ΙΙΙ) ή υπάρχει κάποια αλλαγή με τις Πολ. 1177/2018 & 1187/2018;

Διαφορετικά πως υπολογίζεται ο ΦΠΑ;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πράγματι, βάσει των διατάξεων της περ. δ, της παρ. 1, του άρθρου 27, του Ν. 2859/2000, προβλέπεται πλέον απαλλαγή ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης (ή επιστροφής) του αναλογούντος φόρου των εισροών (εξόδων) στη ναύλωση των πλοίων που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα[1] και διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση εφαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Πολ. 1177/2018, 1187/2018,

Εξαίρεση από την απαλλαγή υφίσταται στις περιπτώσεις πλοίων ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. Η απαλλαγή ισχύει, ωστόσο, για τη ναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν. 2743/1999, εφόσον αυτά προσεγγίζουν κατά την πραγματοποίηση των πλόων τους και σε λιμένες εκτός Ελλάδας (βλ. και Α. 1018/2020). Τα οριζόμενα στην Πολ. 1156/1997 φαίνεται ότι αντικαθίστανται από τις οδηγίες της απόφασης Α. 1018/2020, δίχως όμως να γίνεται ρητή αναφορά σε κατάργησή της. Είναι δε προφανές ότι οι δύο αποφάσεις δεν δύναται να εφαρμοστούν συνδυαστικά καθώς ορίζουν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των μισθώσεων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. Στις περιπτώσεις αυτές επικρατέστερη θεωρείται πάντοτε η νεότερη διοικητική πράξη.[1] Στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 9210, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει]

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.