6 Νοεμβρίου 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 781 ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1

Ιδιώτης πωλεί το αυτοκίνητό του το 2019 για 7.000 ευρώ το οποίο είχε αγοράσει το 2015 έναντι 10.000 ευρώ. Ποιο  ποσό θα αναγραφεί στον κωδ. 781 της φορολογικής του δήλωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, του ΚΦΕ (Ν 4172/2013) όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την Πολ. 1076/2015, τα χρηματικά ποσά που ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί για την κάλυψης της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης μειώνονται κατά τα έξοδα που επιβάρυναν τον φορολογούμενο για την είσπραξή τους.

Ωστόσο, η ανωτέρω απόφαση αναφέρει ότι εξαίρεση υφίσταται στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων είχε ληφθεί υπόψη ως τεκμήριο σε προηγούμενο έτος.

Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον το ποσό της αγοράς του ΙΧ δηλώθηκε ως αντικειμενική δαπάνη απόκτησης το έτος 2015 (κωδ. 719 -7120 του εντύπου Ε1), δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό αυτό κατά το έτος πώλησής του, ήτοι το 2019.

Άρα, στον κωδ. 781 του πίνακα 6, του εντύπου Ε1, θα αναγραφεί το συνολικό τίμημα της πώλησης του αυτοκινήτου, ήτοι: 10.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό δεν έχει τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος, για τον ιδιώτη – πωλητή, φυσικό πρόσωπο, και δεν φορολογείται.

Ωστόσο, θα χρειαστεί υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή, για να πιστοποιηθεί το ποσό και η συγκεκριμένη συναλλαγή. 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.