1 Νοεμβρίου 2019

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ VIES ΝΠΜΚΧ

ΝΠΜΚΧ θέλει να συμμετάσχει σε συνέδρια που διοργανώνονται στις Βρυξέλλες. Για την έγκριση του έστειλε όλα τα νόμιμα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της Ομοσπονδίας και τη λειτουργία της στην Ελλάδα, τα οποία όμως δεν επαρκούσαν. Προκειμένου να λάβει αποζημίωση ταξιδιού και διαμονής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επιπλέον την εγγραφή στο σύστημα VIES με σκοπό να γίνει η ταυτοποίηση του ΑΦΜ του ΝΠ. Το ΝΠ δεν έχει εμπορικές συναλλαγές και δεν έχει ενταχθεί σε ΦΠΑ. Εάν γίνει η εγγραφή στο σύστημα VIES, συνεπάγεται και η υποχρέωση το ΝΠΜΚΧ να ενταχθεί σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και σε τήρηση βιβλίων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα, με τις διατάξεις της παρ. 5β, του άρθρου 36, του κώδικα ΦΠΑ, ο υποκείμενος στον φόρο ή το µη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, που λαμβάνει υπηρεσίες από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - µέλος, για τις οποίες ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας,, και για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στον φόρο, υποχρεούται για τις εν λόγω υπηρεσίες που λαμβάνει:

α) να χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου του µε το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν,

β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Περαιτέρω, στο εγχειρίδιο ερωτήσεων και απαντήσεων σε φορολογικά θέματα εκδόσεως Αυγούστου 2018 από την ΑΑΔΕ, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8, της ενότητας που αφορά θέματα φόρου προστιθέμενης αξίας αναφέρετε ότι κάθε υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και προτίθεται να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές έχει υποχρέωση πριν από την έναρξη της συναλλαγής να υποβάλει στη ΔΟΥ δήλωση για την εγγραφή στο μητρώο VIES. Ειδικότερα, αναφέρετε πως όσον αφορά στην ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών, η υποχρέωση εγγραφής στο V.I.E.S. και υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ισχύει για κάθε υποκείμενο στον φόρο, ανεξάρτητα εάν οι πράξεις του απαλλάσσονται από τον φόρο (πράξεις του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. αγρότες του ειδικού καθεστώτος). Το ίδιο ισχύει και για τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών από οποιοδήποτε υποκείμενο στον φόρο. Παρόλα αυτά, δε θα ενταχθεί το ΝΠΜΚΧ σε κανονικό καθεστώς και δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων από το γεγονός πως είχε ενδοκοινοτική συναλλαγή.

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-01/egx.pdf

Με βάση τα παραπάνω τεκμηριώνεται ότι η εγγραφή στο σύστημα VIES είναι εφικτή για ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δε θεωρούνται υποκείμενα στο ΦΠΑ. Μάλιστα, η ανωτέρω διαδικασία κρίνεται υποχρεωτική στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα λάβουν υπηρεσίες από υποκείμενους που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Σημειώνεται ότι η εγγραφή στο VIES δε συνεπάγεται και την αλλαγή του καθεστώτος ΦΠΑ αλλά ούτε και την ανάληψη πρόσθετων υποχρεώσεων πέραν από εκείνες που προαναφέρθηκαν.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.