10 Ιουνίου 2019

Πιστωτικό λόγω τζίρου από προμηθευτή εξωτερικού, εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση που προμηθευτής (εκτός Ε.Ε) μας εκδώσει πιστωτικό λόγω  τζίρου για αγορές εμπορευμάτων που κάναμε, πώς πρέπει να χειριστούμε το πιστωτικό αυτό, από πλευράς ΦΠΑ;

Θα γίνει χρεοπίστωση στην περιοδική ή όχι.

Σε ποιον κωδικό θα το αναγράψουμε ;

Επειδή θα είναι πιστωτικό τιμολόγιο μεγάλης (σχετικά) αξίας, υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που πρέπει να προσέξουμε, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σε τυχόν έλεγχο;

Απάντηση:

Το πιστωτικό τιμολόγιο λόγω τζίρου, το οποίο κατά κανόνα, εκδίδεται στο τέλος της χρήσης, καταχωρίζεται για μεν τον αγοραστή στην πίστωση υπολογαριασμού των αγορών αποθεμάτων, ώστε να μειώσει το συνολικό τους κόστος, για δε τον πωλητή, στην χρέωση υπολογαριασμού των πωλήσεων, ώστε να μειώσει το μέγεθός τους.

Η λήψη πιστωτικού τιμολογίου, λόγω τζίρου, το οποίο εκδίδεται από οίκο του εξωτερικού, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για χώρα της ΕΕ ή τρίτη χώρα, δεν προσθέτει ιδιαίτερες υποχρεώσεις ως προς την διαχείριση του ΦΠΑ.

Το ως άνω παραστατικό θα καταχωριστεί στα βιβλία της ελληνικής επιχείρησης αφαιρετικά της αξίας των αγορών εμπορευμάτων και εκ του λόγου αυτού θα επηρεαστεί μειωτικά το κόστος των πωληθέντων, υπό την έννοια ότι το συνολικό κόστος των αγορών μειώνεται. Συνεπώς, η επιχείρηση θα εμφανίσει αυξημένο μικτό κέρδος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σκόπιμο είναι να υπάρχει συμφωνητικό, σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η συναλλακτική υποχρέωση της έκδοσης του πιστωτικού από τον ξένο οίκο, ενώ η ελληνική επιχείρηση εκτιμάται ότι επιβάλλεται, να διατηρεί σχετικό αρχείο αλληλογραφίας με τον προμηθευτή της, ώστε να θεμελιώνονται οι εμπορικές πράξεις και να δικαιολογείται η χορήγηση ενός σημαντικού ποσού έκπτωσης.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.