8 Απριλίου 2019

POS και επαγγελματικοί λογαριασμοί

Ελ επαγγελματίας διαθέτει ΚΑΔ που τον υποχρεώνει να αποκτήσει POS. Από την άλλη ο Ελ επαγγελματίας συναλλάσσεται μόνο με επιτηδευματίες, οπότε δεν υποχρεούται σε απόκτηση POS. Κάποια στιγμή ξεκινά συνεργασία με ιδιώτη για παροχή υπηρεσιών. Ποια χρονική στιγμή υποχρεούται να αποκτήσει POS; Π.χ. έχεις μέχρι 18/12 εργοδότες επιτηδευματίες και στις 19/12 σου έρχεται ιδιώτης για δουλειά. Δεν έχεις POS . Τι κάνεις;

Απάντηση:

Οι δικαιούχοι πληρωμής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της περίπτωσης γ' του άρθρου 62 του Ν 4446/2016, οι οποίοι διαθέτουν τους οριζόμενους από την ΚΥΑ45231/28.4.2017 κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (εγκατάσταση  POS), όταν διενεργούν λιανικές πωλήσεις ή παροχές υπηρεσιών, δηλαδή όταν συναλλάσσονται με πρόσωπα, τα οποία ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα (B2C). Οι ως άνω δικαιούχοι πληρωμής που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σε σχετική μεταβολή, μετά την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας που είχε δοθεί από την παραπάνω ΚΥΑ, οφείλουν να συμμορφώνονται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη, ή την μεταβολή της σχετικής δραστηριότητας.

Περαιτέρω, οι δικαιούχοι πληρωμής, οφείλουν επίσης, να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με την χρήση των κωδικών που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017.

Για την πρώτη εφαρμογή, οι ως άνω υπόχρεοι, οφείλουν να συμμορφωθούν (ως προς την δήλωση του επαγγελματικού τους λογαριασμού), ύστερα από την τελευταία παράταση που δόθηκε, μέχρι τις 30.4.2019.

Ας υποθέσουμε ότι είναι (Β2Β) και δεν έχει υποχρέωση (1/4/2019) για POS. Αποκτά ΚΑΔ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017, την 15/4/2019. Πρέπει να δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό μέχρι 30/4/2019 (προθεσμία που δόθηκε με την τελευταία παράταση) και εγκατάσταση POS εντός 30 ημερών (μέχρι 15/5/2019).

Αν υποθέσουμε ότι αποκτά ΚΑΔ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017, την 10/5/2019, πρέπει εντός μηνός (30 ημέρες) να δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό και να προβεί σε εγκατάσταση POS.

Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος πληρωμής θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα πληρωμής μέσω τετραμερούς έκδοσης κάρτας και άρα η πληρωμή να πραγματοποιείται  με την εγκατάσταση του POS  ( χρήση κάρτας, ή οποιουδήποτε άλλου διατραπεζικού μέσου, όχι μετρητά).

.

Σχετικές ΚΥΑ:

ΚΥΑ 45231/28.4.2017

ΚΥΑ ΔΕΑΦ 1128500/12.9.2018 (ΦΕΚ Β΄ 3965)

KYA ΔΕΑΦ 1184793 /13.12.2018 - ΦΕΚ Β΄ 5619

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.