16 Μαρτίου 2016

Υποχρέωση Απογραφής Ψιλικατζίδικου

Ψιλικατζίδικο (στην ουσία είναι στεγασμένο περίπτερο) έχει έσοδα από τσιγάρα = 140.000 ευρώ, κάρτες κινητής = 12.000 ευρώ και ζαχαρώδη κλπ 9.000 ευρώ. Όλα μαζί υπερβαίνουν το όριο των 150.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι οι κάρτες κινητής είναι παροχή υπηρεσιών, το περίπτερο απαλλάσσεται της απογραφής, ενώ τα οι λιανικές πωλήσεις τσιγάρων δεν είναι στα απαλλασσόμενα επαγγέλματα, συντάσσει απογραφή 31/12/15, αφού υπερβαίνει το όριο, ή λογίζεται ως περίπτερο;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (εξουσιοδοτική διάταξη) στην παρ. 14 του άρθρου 30 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), εκδόθηκε η Πολ. 1019/2015 από την ΓΓΔΕ.  Στην παράγραφο 2 της ως άνω Πολ. αριθμούνται δραστηριότητες οντοτήτων που εμπίπτουν στην παρ. 2γ του άρθρου 1 του νόμου αυτού (όταν κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων), οπότε καταρτίζουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), ενώ δύνανται να μη διενεργούν φυσική απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος). Υπό την ίδια έννοια επίσης, μπορούν να μην τηρούν το αρχείο των ιδιόκτητων αποθεμάτων (βιβλίο Απογραφών).

Μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών[1] βρίσκονται και οι:

1. Εμπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική - λιανική).

2. Εκμεταλλευτής περιπτέρου.

Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται η δραστηριότητα της λιανικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή της μη διενέργειας απογραφής, παρέχεται, όταν η οντότητα έχει ως κύριο αντικείμενο των εργασιών της, δηλαδή άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών, μία από τις δραστηριότητες αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι μια οντότητα θεωρείται ότι πωλεί κυρίως λιανικά, όταν οι πωλήσεις προς ιδιώτες καταναλωτές υπερβαίνουν το 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών.

Συνεπώς, με το δεδομένο ότι το κατάστημα λιανικής πώλησης ψιλικών ειδών διαφοροποιείται (βάσει άλλων διατάξεων) από τον εκμεταλλευτή περιπτέρου, η επιχείρηση του ερωτήματος θα κριθεί, ως προς την απαλλαγή της από την διενέργεια απογραφής, αυτοτελώς, σε ότι αφορά την δραστηριότητα από την λιανική πώληση βιομηχανοποιημένων καπνών (τσιγάρων κ.λπ.). Περαιτέρω, αφού τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών δεν υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ (140.000 + 9.000), δεν υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής.

 [1] Βλέπε «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» 2η Έκδοση 2016, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, σελ. 52, 53 και 54.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.